Kontakt

Adres

Instytut Historii
Wydział Humanistyczny UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

Osoba do kontaktu

Wiesław Bondyra
Redaktor naczelny
Email: wieslaw.bondyra@poczta.umcs.lublin.pl

Wsparcie techniczne

Aneta Okuń
Email: support@journals.umcs.pl