Kontakt

Adres

Instytut Historii
Wydział Humanistyczny UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

Osoba do kontaktu

Joanna Sobiesiak
Redaktor naczelny
Email: jsobiesiak@yahoo.com

Wsparcie techniczne

Aneta Okuń
Email: support@journals.umcs.pl