Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. Wiesław Bondyra, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska

Sekretarze redakcji

 1. Mariusz Bartnicki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
 2. Anna Obara-Pawłowska, Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Rada naukowa

 1. Daniel Peter Bagi, Uniwersytet w Peczu
 2. Mateo Bratanić, Uniwersytet w Zadarze, Chorwacja
 3. Roman Czaja, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 4. Anna D. Jaroszynska-Kirchmann, Department of History Eastern Connecticut State University USA, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
 5. Christian Lübke, Uniwersytet w Lipsku, Niemcy
 6. Anamarija Kurilić, Uniwersytet w Zadarze, Chorwacja
 7. Małgorzata Julia Willaume, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
 8. Alexandru Florin-Platon, Uniwersytet Alexandru Ioan Cuza Jassy, Rumunia
 9. Jan Pomorski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
 10. Tomasz Schramm, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 11. Ryszard Szczygieł, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska