Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. Joanna Aleksandra Sobiesiak, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Instytut Historii, Polska

Sekretarze redakcji

 1. Mariusz Bartnicki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
 2. Anna Obara-Pawłowska, Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Rada naukowa

 1. Mateo Bratanić, Uniwersytet w Zadarze, Chorwacja
 2. Roman Czaja, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 3. Christian Lübke, Uniwersytet w Lipsku, Niemcy
 4. Anamarija Kurilić, Uniwersytet w Zadarze, Chorwacja
 5. Daniel Peter Bagi, Uniwersytet w Peczu, Węgry
 6. Małgorzata Julia Willaume, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
 7. Alexandru Florin-Platon, Uniwersytet Alexandru Ioan Cuza Jassy, Rumunia
 8. Marek Witold Sioma, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
 9. Jan Pomorski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
 10. Tomasz Schramm, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 11. Ryszard Szczygieł, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska