Zagadnienia aprowizacji ludności województwa wrocławskiego z perspektywy starostwa kamiennogórskiego w latach 1945–1947

Mateusz Pazgan

Streszczenie w języku polskim


Wśród wielu problemów mających miejsce po II wojnie światowej ważne były sprawy zaopatrzenia, którymi zajmowali się przedstawiciele polskiej administracji ogólnej, a szczególnie referat aprowizacji. Brak żywności powodowało wiele czynników, m.in. słabe uprawy rolne. Aby zapewnić aprowizację mieszkańcom, wprowadzono kartki żywnościowe, które zostały podzielone na kategorie, do których przypisano odpowiednie grupy społeczne i odpowiednią ilość żywności. Podział na kategorie dotyczył głównie mieszkańców miast. Mieszkańcy wsi, którzy posiadali gospodarstwa, byli zobowiązani do dostarczania tzw. świadczeń rzeczowych, nazywanych w czasie wojny kontyngentami. Wymiana żywności odbywała się w czasie publicznych spędów bydła. Korzystano również z formy zewnętrznej, tzw. paczek UNRRA, które stawały się substytutami zamiennymi kartek żywnościowych. Na przełomie 1946 i 1947 r. na ziemiach zachodnich odbyło się też jednorazowe świadczenie, tzw. danina narodowa. Pomoc wewnętrzna i zewnętrzna w aprowizacji mieszkańców zaowocowała niewielką poprawą jakości życia. Należało jednak opracować kolejne plany poprawy zaopatrzenia w żywność, pierwszym z nich był plan 3-letni.


Słowa kluczowe


aprowizacja; karty żywnościowe; paczki UNRRA; świadczenia rzeczowe (kontyngenty); danina narodowa; starostwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze, sygn. 71, 109, 173, 180, 181, 185, 188, 189.

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, Powiatowa Rada Narodowa w Kamiennej Górze, sygn. 99.

Danina Narodowa na zagospodarowanie Ziem Odzyskanych, „Naprzód Dolnośląski”, 15 listopada 1946, nr 230.

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej 1939.

Jak używać soków UNRRA, „Naprzód Dolnośląski”, 14–15 lipca 1946, nr 127.

Komunikat o przydziałach paczek UNRRA, „Naprzód Dolnośląski”, 3–4 maja 1946, nr 70.

Kto otrzyma paczki żywnościowe UNRRA, „Pionier”, 17 kwietnia 1946, nr 91.

Ostatnia strona, „Słowo Polskie”, 13 listopada 1946, nr 13.

Pod znakiem dorsza i łososia. Wcale nie dziwne historie z paczkami cioci UNRRA, „Naprzód Dolnośląski”, 28 maja 1946, nr 89.

Powiatowa Rada Narodowa w Kamiennej Górze.

PPR żąda zniesienia świadczeń rzeczowych, „Trybuna Dolnośląska”, 6 czerwca 1946, nr 94.

Przydziały paczek UNRRA, „Pionier”, 4 maja 1946, nr 104.

Soki UNRRA nadchodzą „Pionier”, 23 maja 1946, nr 120.

UNRRA dla najmłodszych, „Pionier”, 7 maja 1946, nr 106.

Wywiad Marcina Mellera z Marcinem Zarembą, Czas strachu, „Newsweek. Historia” 2012, nr 4.

Z pobytu gen. Dyrektora UNRRA w Warszawie, „Trybuna Dolnośląska”, 26 kwietnia 1947, nr 96.

Opracowania

Bertisch R., Materiały do dziejów organizacji osadnictwa wiejskiego na Dolnym Śląsku w latach 1945–1946, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1956, nr 3.

Jezierski A., Petz B., Historia gospodarcza Polski Ludowej 1944–1985, Warszawa 1988.

Kaczmarek R., Historia Polski 1914–1989, Warszawa 2010.

Kania W., Z pionierskich lat 1945–8, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1952, nr 1–2.

Paliński E., Organizacja i formy działania opieki społecznej na Dolnym Śląsku w latach 1945–1946, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1967, nr 1–2.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/f.2014.69.75
Data publikacji: 2016-10-25 08:05:27
Data złożenia artykułu: 2016-10-21 10:55:16


Statystyki

Widoczność abstraktów - 137
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 29

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Mateusz Pazgan

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.