Vol 73, No 73 (2018)

Spis treści

Artykuły

Anna Sochacka
PDF
9-63
Mariusz Drozdowski
PDF
65-82
Łukasz Burkiewicz
83-103
Teresa Chynczewska-Hennel
PDF
105-117
María Ángeles Alonso
119-137
Kinga Fink
PDF
139-159

Materiały

Małgorzata Surmacz, Grzegorz Gładyszewski
PDF
163-178

Recenzje

Księga sądowa wsi Wysoka k. Łańcuta 1665–1792, wstęp i oprac. A. Techmański, Kraków 2017 („Bibliotheca Iagiellonica. Fontes et Studia”, t. 31), ss. 231
Małgorzata Kołacz-Chmiel
PDF
181-185