Autor - szczegóły

Kołacz-Chmiel, Małgorzata, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  • Vol 73, No 73 (2018) - Recenzje
    Księga sądowa wsi Wysoka k. Łańcuta 1665–1792, wstęp i oprac. A. Techmański, Kraków 2017 („Bibliotheca Iagiellonica. Fontes et Studia”, t. 31), ss. 231
    Szczegóły  PDF