Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

K

Kadlec, Antonín, Uniwersytet Jana Evangelisty Purkyně w Uście nad Łabą (Czechy)
Kamp, Hermann (Niemcy)
Kołacz-Chmiel, Małgorzata, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Krykun, Julia, Państwowe Centrum Naukowe Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przed Katastrofami Spowodowanymi przez Człowieka (Ukraina)
Kryvashei, Dzmitry, Białoruskie Centrum Badań Naukowych Dokumentacji Elektronicznej (Białoruś)
Kuczer, Jarosław, Uniwersytet Zielonogórski (Polska)
Kulik, Mariusz

1 - 7 z 7 elementów