Aktualności

Nabór tekstów do kolejnego tomu Folia Bibliologia 62 (2020)

 
Informujemy, że trwa nabór tekstów do kolejnego numeru czasopisma. Zapraszamy do składania artykułów dotyczących współczesnego bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa, bibliologii, informatologii, również w szerokim kontekście komunikacji społecznej i pokrewnych nauk humanistycznych, a także artykułów z zakresu historii książki, bibliotek i informacji. Czekamy również na sprawozdania i recenzje nowości wydawniczych.

Wszelkie potrzebne informacje o wymogach edytorskich i sposobie zgłaszania tekstów do publikacji znajdują się w zakładce „O czasopiśmie”. Nabór trwa do połowy października 2020 roku. Serdecznie zapraszamy!

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretarzami Redakcji dr Krystyną Hudzik k.hudzik@poczta.umcs.lublin.pl i  dr Anną Sawą anna.sawa@poczta.umcs.lublin.pl.Zespół redakcyjny
 
Opublikowane: 2020-07-13
 

Folia Bibliologica czasopismem punktowanym przez MNiSW

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił komunikat przedstawiający wyniki ewaluacji czasopism naukowych na rok 2015. Za publikację w „Folia Bibliologica”   Ministerstwo przyznało 6 punktów.

Redakcja rocznika zaprasza P.T. Autorów do współpracy.

 
Opublikowane: 2016-01-07
 
1 - 2 z 2 elementów