Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 58 (2016) Floating Collections – an Alternative Concept in Library Collection Management Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Beata Anna Obydzińska
 
Vol 58 (2016) Fact and factual information in the mass media Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Maria Komova
 
Vol 58 (2016) Popularization of the political knowled ge by us ing med ia res ources in Ukraine Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Alina Petrushka
 
Vol 58 (2016) "Baldachim z szafiru, złotem gwiazd inkrustowany…" – filozofia przyrody w polskich przekładach "Cymbelina", "Otella" i "Kupca weneckiego" Szekspira Streszczenie w języku polskim
Zuzanna Weronika Czerniak-Kloc
 
Vol 55 (2013): vol.56 2014 Bernardeta Iwanska-Cieslik, Biblioteka Kapituły katedralnej we Włocławku, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013, ss. 396 Szczegóły   PDF
Piotr Tafiłowski
 
Vol 55 (2013): vol.56 2014 Bibliografia pismiennictwa o swietym Jacku Odrowazu, oprac. Małgorzata Habuda, Dominikanski Instytut Historii w Krakowie: Wydawnictwo Esprit, Kraków 2013, ss. 310 Szczegóły   PDF
Artur Znajomski
 
Vol 55 (2013): vol.56 2014 Biblioteka akademicka: partner w procesie naukowo-dydaktycznym Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Paszko, Piotr Tafiłowski
 
Vol 55 (2013): vol.56 2014 Biblioteki i archiwa cyfrowe nową formą udostępniania źródeł do badań nad dziejami najnowszymi Polski Streszczenie w języku polskim   PDF
Zbigniew Osiński
 
Vol 55 (2013): vol.56 2014 Czy "Wikipedia" jest książką sieciową? Streszczenie w języku polskim   PDF
Sebastian Kotuła
 
Vol 57 (2015) Czytelnictwo w kulturze nowych mediów – napływ informacji a percepcja ludzka Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Piotr Rudera
 
Vol 55 (2013): vol.56 2014 Czytelnictwo wśród użytkowników Facebooka Streszczenie w języku polskim   PDF
Zuzanna Czerniak, Joanna Witek, Anna Krawczyk, Magdalena Boczek, Małgorzata Łaziuk
 
Vol 58 (2016) Działalność dydaktyczna biblioteki akademickiej na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Badanie satysfakcji i oczekiwań użytkowników Streszczenie w języku polskim   PDF
Maria Boćkowska, Paulina Studzińska-Jaksim
 
Vol 57 (2015) Frazes czy faktyczna treść? Relewancja pojęcia ‘społeczeństwo informacyjne’ i jego synonimów w tytułach artykułów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Streszczenie w języku polskim   PDF
Jakub Maciej Łubocki
 
Vol 55 (2013): vol.56 2014 Geneza "Historii Literatury Polskiej" Feliksa Bentkowskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Helena Choraczynska
 
Vol 57 (2015) Gromadzenie zbiorów w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – problemy i kierunki rozwoju Streszczenie w języku polskim   PDF
Monika Jaworska, Ewa Rzeska
 
Vol 55 (2013): vol.56 2014 Inicjatywy Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS na Facebooku Streszczenie w języku polskim   PDF
Lidia Jarska
 
Vol 57 (2015) Jak zobaczyć informację, czyli różnorodne funkcje mapy w procesie wymiany informacji Streszczenie w języku polskim
Jakub Kuna, Anna Rzuciło
 
Vol 55 (2013): vol.56 2014 Kalendarze staropolskie, red. I. M. Dacka-Górzynska i J. Partyka, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, ss. 271 Szczegóły   PDF
Piotr Tafiłowski
 
Vol 58 (2016) KONCEPCJA REPOZYTORIUM PUBLIKACJI NAUKOWYCH Streszczenie w języku polskim
Kinga Dobrowolska
 
Vol 58 (2016) Kultura druku i jej wpływ na zmiany cywilizacyjne Streszczenie w języku polskim   PDF
Maria Juda
 
Vol 55 (2013): vol.56 2014 Marketing partnerski w działalności biblioteki publicznej Streszczenie w języku polskim   PDF
Renata Malesa
 
Vol 55 (2013): vol.56 2014 Mecenat nad bibliografiami dziedzinowymi w okresie zaborów Streszczenie w języku polskim   PDF
Alicja Matczuk
 
Vol 57 (2015) Na marginesie Listu Rosy Bailly do Dyrektora Biblioteki UMCS Tadeusza Smołki z 27 grudnia 1967 roku Streszczenie w języku polskim   PDF
Barbara Woźniak
 
Vol 57 (2015) Najnowsze trendy we współczesnym bibliotekarstwie amerykańskim Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Dymmel
 
Vol 55 (2013): vol.56 2014 Nazwisko pisarza - reklamą jego osoby i książki Streszczenie w języku polskim   PDF
Bożena Rejakowa
 
1 - 25 z 51 elementów 1 2 3 > >>