Wielka Księga Miasta. Fotografie lubelskiej dzielnicy żydowskiej w zbiorach Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

Joanna Luiza Zętar

Streszczenie w języku polskim


Artykuł przedstawia historię, sposób tworzenia oraz zasób repozytorium cyfrowego Biblioteki Multimedialnej Teatru NN. Analizie poddano zawartość zbiorów ikonograficznych tworzonych przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, w szczególności źródła dotyczące historii lubelskiej społeczności żydowskiej. Bogata dokumentacja fotograficzna dzielnicy żydowskiej powstała w okresie dwudziestolecia międzywojennego za sprawą fotoamatorów i zawodowych fotografów: Jana Bułhaka, Józefa Czechowicza, Edwarda Hartwiga, Altera Kacyzne, Stefana Kiełszni, Stanisława Magierskiego, Henryka Poddębskiego i Wiktora Ziółkowskiego. Rozważania ukazują znaczenie fotografii w dokumentowaniu historii oraz zachowaniu pamięci o ludziach i miejscach.


Słowa kluczowe


Lublin, dzielnica żydowska, Podzamcze, fotografia, ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ikonografia, biblioteka cyfrowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bałaban M., Żydowskie miasto w Lublinie, tłum. J. Doktór, Lublin 2012.

Bielecka-Hołda M., Wielka Księga miasta, „Scriptores”: Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839–1939, 2019, nr 48, s. 323–334.

Bomba R., Brama 2.0. Animacja kultury cyfrowej w działaniach Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”: Misterium Bramy. Antropologia Pamięci, 2017, R. LXXI, nr 3 (318), s. 141–148.

Chmielewski J., Zagłada żydowskiego miasta – likwidacja getta na Podzamczu, „Kwartalnik Historii Żydów” 2015, nr 4, s. 705–739.

Dereczyński H., Wstęp, [w:] J. Bułhak, Fotografia ojczysta, Wrocław 1951, s. 5–9.

Dworniczak K., Alter Kacyzne (1885–1941), „Scriptores”: Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839–1939, 2019, nr 48, s. 153–157.

Dworniczak K., Henryk Poddębski (1890–1945), „Scriptores”: Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839–1939, 2019, nr 48, s. 210–216.

Dworniczak K., Jan Bułhak (1876–1950), „Scriptores”: Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839–1939, 2019, nr 48, s. 78–86.

Dworniczak K., Józef Czechowicz (1903–1939), „Scriptores”: Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839–1939, 2019, nr 48, s. 108–115.

Dworniczak K., Roman Vishniac (1887–1990), „Scriptores”: Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839–1939, 2019, nr 48, s. 258–266.

Dworniczak K., Stanisław Jacek Magierski (1904–1957), „Scriptores”: Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839–1939, 2019, nr 48, s. 182–190.

Dworniczak K., Stanisław Pastusiak, „Scriptores”: Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839–1939, 2019, nr 48, s. 204–207.

Dworniczak K., Wiktor Ziółkowski (1893–1978), „Scriptores”: Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839–1939, 2019, nr 48, s. 278–286.

Fedorowicz M., Fotografie Lublina do 1939 roku w zbiorach Pracowni Ikonografii Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, „Scriptores”: Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach

–1939, 2019, nr 48, s. 335–364.

Fedorowicz M., Kiszka A., Skrzypek M., Zętar J., Czechowicz jako fotograf, „Scriptores” 2008, nr 32, t. 3, s. 84–93.

Gawarecki H., Dawny Lublin na fotografiach Stefana Kiełszni, Lublin 1975.

Janus K., Fotograf z poddasza. Zbiór szklanych negatywów odnalezionych w kamienicy Rynek 4 w Lublinie (próba syntezy ustaleń), „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”: Misterium Bramy. Antropologia Pamięci, 2017, R. LXXI, nr 3 (318), s. 181–189.

Jakubowski A., Bronisz U., Łoś E., Historia Lublina w liczbach, Lublin 2017.

Jarzembowski K., Magierski Stanisław Jacek, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 19, Wrocław 1974, s. 171–173.

Księga pamięci żydowskiego Lublina, wybór, oprac. i wstęp A. Kopciowski, Lublin 2011.

Kuwałek R., Wysok W., Lublin. Jerozolima Królestwa Polskiego, Lublin 2001.

Libionka D., Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, Lublin 2017.

Lipniewski J., Widokówki lubelskie – historia i znaczenie dla ikonografii miasta (1896–1939), [w:] Ikonografia dawnego Lublina, red. Z. Nestorowicz, Lublin 1999, s. 88–119.

Majuk D., Wiśniewska A., Dworniczak K., Kiełsznia Stefan (1911–1987), „Scriptores”: Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839–1939, 2019, nr 48, s. 162–173.

Ulica Nowa 3. Stefan Kiesznia. Historyczne zdjęcia ulic żydowskiej dzielnicy w Lublinie, Lipsk 2011.

Odnous B., Fotograf zaginionego miasta, „Karta” 2000, nr 31, s. 10–15.

Pietrasiewicz T., Teatr Pamięci Teatru NN, Lublin 2017.

Próchniak P., Brama jako archiwum. Działania archiwizacyjne Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, „Kultura i Społeczeństwo”: Społeczne w archiwach, 2019, t. 63, nr 1, s. 113–123.

Przypadek zamierzony. Dlaczego właśnie Krawiecka 41, z Tomaszem Pietrasiewiczem rozmawia Marcin Skrzypek, „Scriptores” 2003, nr 28.

Radzik T., Zagłada lubelskiego getta, Lublin 2007. „Scriptores”: Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839–1939, 2019, nr 48.

Stiegler B., Obrazy fotografii. Album metafor fotograficznych, tłum. J. Czudec, Kraków 2009.

Teatr Pamięci Teatru NN. Flesze, red. P. Próchniak, Lublin 2018.

Tyszczyk A., Poemat o mieście Lublinie i jego fotografie, „Na Przykład” 1999, nr 11/12 (listopad/grudzień), s. 13–16.

Web M., Polyn. Jewish Life in the Old Country. Alter Kacyzne, New York 1999.

Zętar J., Edward Hartwig (1909–2003), „Scriptores”: Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839–1939, 2019, nr 48, s. 139–145.

Zętar J., Jak budowano plac Zamkowy…, „Gazeta Wyborcza. Magazyn Lubelski” 18.08.2017, s. 6–7.

Zętar J., Lustro z pamięcią. Kolekcja szklanych negatywów z Lublina, [w:] Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności. Studia i szkice, red. L. Lameński, E. Letkiewicz, P. Majewski, J. Żywicki, Lublin 2019, s. 413–427.

Zętar J., Opowieść o mieście – lubelskie archiwum Edwarda Hartwiga, „Scriptores”: Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839–1939, 2019, nr 48, s. 470–489.

Zętar J., Szeroka – opowieść o ulicy, której nie ma, „Gazeta Wyborcza. Magazyn Lubelski” 25.08.2017, s. 8–9.

Żydzi lubelscy. Materiały z sesji poświęconej Żydom lubelskim, red. W. Hawryluk, G. Linkowski, Lublin 1996.

Żydzi w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina, red. T. Radzik, Lublin 1995.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2019.61.63-83
Data publikacji: 2020-05-29 07:51:58
Data złożenia artykułu: 2020-01-25 20:56:19


Statystyki


Widoczność abstraktów - 855
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Joanna Luiza Zętar

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.