Wsparcie bibliotek akademickich w działaniach uczelni na rzecz ewaluacji – rekonesans

Grzegorz Szczypa, Piotr Błaszczak

Streszczenie w języku polskim


Streszczenie: Biblioteki akademickie stale dostosowują się do uniwersytetów i wkraczają na nowe pola działań, które zmieniają ich rolę i rangę w ekosystemie uczelni. Konstytucja dla Nauki wprowadziła ogromne zmiany w zakresie ewaluacji uniwersytetów. Celem artykułu jest zbadanie, w jaki sposób biblioteki pełnych uniwersytetów rozpoczęły proces ewaluacji, jakich narzędzi używają i jak wpłynęło to na ich strukturę organizacyjną. Szerszy kontekst zagadnienia prezentują wyniki badań ankietowych, uzupełnione o studium przypadku Biblioteki Głównej UMCS.


Słowa kluczowe


biblioteka a ewaluacja, działania bibliotek na rzecz uczelni, ewaluacja, narzędzia do ewaluacji, współpraca biblioteki i uniwersytetu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Drabek A., Rola biblioteki w zakresie parametryzacji uczelni, prezentacja z wystąpienia na I Kongresie Bibliotek Szkół Wyższych, 12–14 czerwca 2019, Łódź, http://www.ebib.pl/pliki/26/2019-07-Drabek.pdf

Drabek A., Rola biblioteki w procesie parametryzacji uczelni, [w:] I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych, Łódź, 12–14 czerwca 2019, red. I. Sójkowska, L. Derfert-Wolf, Stowarzyszenie EBIB (Materiały Konferencyjne EBIB, nr 26), s. 1–10, [online], https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/11745/1/Drabek_Rola_biblioteki_w_procesie_parametryzacji_uczelni.pdf

Hudzik K., Biblioteka akademicka i nauka w procesie transformacji cyfrowej: próba diagnozy, „Biblioteka” 2018, nr 22 (31), s. 143–156. DOI: 10.14746/b.2018.22.8.

Konstytucja dla Nauki, [online], https://konstytucjadlanauki.gov.pl/

Mąka-Stolingwa B., Starosta B., Współpraca bibliotekarz–naukowiec na Politechnice Wrocławskiej, „Biuletyn EBIB” 2018, nr 183: Współpraca bibliotek z naukowcami, [online], http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/35

Woźniak B., Ziółkowska M., Od wykazu publikacji do narzędzia parametryzacji: dokumentacja dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w zintegrowanym systemie zarządzania uczelnią, [w:] Biblioteka w czasie, czas w bibliotece: materiały konferencyjne, Lublin, 25–26 września 2014, t. 2: Współczesność, 2015, s. 111–132.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2020.62.71-86
Data publikacji: 2021-06-15 14:26:55
Data złożenia artykułu: 2021-02-02 23:54:16


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1155
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Grzegorz Szczypa

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.