Nowe czasy – nowe działania. Inicjatywy podejmowane w Bibliotece UMCS na przestrzeni ostatnich lat

Kinga Dobrowolska

Streszczenie w języku polskim


Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat podejmowała wiele inicjatyw skierowanych do swoich czytelników. Starania te miały głównie na celu zarówno ułatwienie korzystania z zasobów bibliotecznych, jak i uatrakcyjnienie oraz przybliżenie oferty wspomagającej proces nauki. W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze działania prowadzone przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej zobligowane dostępem do nowych technologii i oczekiwaniami czytelników.


Słowa kluczowe


UMCS Biblioteka, inicjatywy, Omnis, Coffee Lectures, Wolny Dostęp

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ministerstwo Edukacji i Nauki. Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Społeczna Odpowiedzialność Nauki, [online], https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki [dostęp: 26.02.2022].

Biblioteka Narodowa. Projekt „e-usługa OMNIS”, [online], https://www.bn.org.pl/projekty/omnis/o-projekcie/ [dostęp: 26.02.2022].

Biblioteka Cyfrowa UMCS, [online], http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/collectiondescription/1 [dostęp: 26.02.2022].

UMCS. Coffee Lectures – krótkie wykłady przy kawie, [online], https://www.umcs.pl/pl/coffee-lectures-krotkie-wyklady-przy-kawie,8227,coffee-lectures-krotkie-wyklady-przy-kawie,72148.chtm [dostęp: 26.02.2022].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2021.63.113-119
Data publikacji: 2022-10-25 09:57:47
Data złożenia artykułu: 2022-02-27 20:43:03


Statystyki


Widoczność abstraktów - 211
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Kinga Dobrowolska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.