Sprawozdanie z konferencji „Studencka Konferencja Naukowa Architektury Informacji: Człowiek w cyfrowej rzeczywistości”, Koło Naukowe Architektów Informacji UMCS, 21 maja 2021 roku

Anna Wójtowicz

Streszczenie w języku polskim


.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Goliński M., Społeczeństwo informacyjne: problemy definicyjne i problemy pomiaru, „Dydaktyka Informatyki” 2004, nr 1, s. 43–55.

Hrabiec-Hojda P., Specyfika usług infobrokerskich a kompetencje informacyjne infobrokera, „Bibliotheca Nostra” 2013, nr 1 (31), s. 87–95.

Norman D., Dizajn na co dzień, tłum. D. Malina, wyd. 2, Wyd. Karakter, Kraków 2018.

Rosenfeld L., Morville P., Arango J., Architektura informacji w serwisach internetowych i nie tylko, tłum. R. Meryk, wyd. 4, Wyd. Helion, Gliwice 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2021.63.149-153
Data publikacji: 2022-10-25 09:57:52
Data złożenia artykułu: 2022-03-20 14:25:50


Statystyki


Widoczność abstraktów - 132
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Anna Wójtowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.