„Orzeł Biały” – nowy tytuł na nowe czasy. Analiza i bibliografia zawartości

Teresa Wałachowska

Streszczenie w języku polskim


„Orzeł Biały” był wydawany w Bychawie w latach 1925–1926, jako kontynuacja „Nowej Jutrzenki” ukazującej się od 1908 roku do 1924 roku. Oba tygodniki założył, redagował i wydawał ksiądz Antoni Kwiatkowski, zasłużony działacz społeczny i oświatowy, publicysta, oddany duszpasterz. „Orzeł Biały” wychodził regularnie, w skromnej szacie graficznej i niewielkiej objętości. Część zeszytów miała charakter wielotematycznej broszury, niektóre były wzbogacone ilustracjami. Na łamach czasopisma prezentowano artykuły będące odbiciem bieżących problemów społeczności lokalnej, głównie o tematyce religijnej, społecznej, oświatowej, państwowej i narodowej. Niektóre informacje redaktor pozyskiwał z książek i prasy, zamieszczał cytaty i przedruki. Uzupełnieniem analizy jest dołączona bibliografia zawartości.


Słowa kluczowe


„Orzeł Biały”, czasopisma lokalne, bibliografia zawartości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dębowczyk M., Ksiądz kanonik Antoni Kwiatkowski „kapłan z wiary uczynny”, Bychawskie Towarzystwo Regionalne, Bychawa 1996.

Dębowczyk M., Charyzmatyczny społecznik Ksiądz Antoni Kwiatkowski (*1861–1926), [w:] W duchu i prawdzie, red. H. Misztal, Lublin 2005, s. 493–498.

Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1832–1939, komitet redakcyjny Czesław Strzeszewski, Ryszard Bender, Konstanty Turowski, Warszawa 1981.

Koprukowniak A., Bychawa w latach 1864–1918, [w:] Dzieje Bychawy, red. R. Szczygieł, Bychawskie Towarzystwo Regionalne, Bychawa–Lublin 1994, s. 97–142.

Koprukowniak A., Lokalna społeczność gminy bychawskiej i jej aktywność 1864–1918, Wyd. UMCS, Lublin 1995.

Koprukowniak A., Niepodległość Polski na łamach „Nowej Jutrzenki”, „Rocznik Lubelski” 1991–1992, t. 33–34, s. 55–70.

Koprukowniak A., Miasteczko (osada) i sąsiedztwo na przełomie XIX i XX wieku w Lubelskiem, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia” 2005, nr 60, s. 301–312.

Kowalczyk R., Zarys dziejów prasy lokalnej w Polsce, Wyd. UAM, Poznań 1999.

Krawczyk A., Działalność charytatywna ks. Antoniego Kwiatkowskiego, [w:] Dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego w Polsce w archidiecezji lubelskiej, Wyd. Norbertinum, Lublin 1997, s. 113–127.

Mazurek P., Działalność społeczna ks. Antoniego Kwiatkowskiego, „Roczniki Filozoficzne. Etyka” 1975, t. 23, z. 2, s. 93–108.

Mazurek P., Styk J., Ksiądz Antoni Kwiatkowski, [w:] Sól ziemi naszej, Warszawa 1989, s. 43–51.

Miasteczko polskie w XIX i XX wieku jako zjawisko kulturowo-obyczajowe, red. M. Meducka, R. Renz, Kielce 1988.

Notkowski A., Polska prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), Wyd. PWN, Warszawa–Łódź 1982.

Zaporowski Z., W Polsce odrodzonej i w czasie okupacji hitlerowskiej (1918–1944), [w:] Dzieje Bychawy, red. R. Szczygieł, Bychawskie Towarzystwo Regionalne, Bychawa–Lublin 1994, s. 143–163.

Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie, Kozłówka 2003.

Czasopisma

„Nowa Jutrzenka” 1911, 1913, 1917–1919.

„Orzeł Biały” 1925–1926.

Online

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, [online], http://87.246.207.170/dlibra/publication/14591/edition/18581 [dostęp: 29.03.2022].

Biblioteka Cyfrowa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, [online], https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/3014/edition/10148#structure [dostęp: 29.03.2022].

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, [online], https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/322948/edition/308981#structure [dostęp: 29.03.2022].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2021.63.57-90
Data publikacji: 2022-10-25 09:57:45
Data złożenia artykułu: 2022-03-29 13:58:41


Statystyki


Widoczność abstraktów - 183
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Teresa Wałachowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.