Biblioteka dostępna – zintegrowane systemy informatyczne oraz nowoczesne udogodnienia dla użytkowników w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Anna Starek, Anna Drozd-Małaj, Ewa Stępień

Streszczenie w języku polskim


W artykule zaprezentowano nowe elementy infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wdrożone w latach 2020–2021. Przedstawione zostały w kolejności: uczelnia baza wiedzy – Otwarty Portal Edukacyjny oraz poszczególne jej moduły, nowy system biblioteczny Koha – opisano wdrożenie oraz funkcjonalności zarówno dla bibliotekarza, jak i dla użytkownika, nowoczesne udogodnienia dla użytkownika, które uatrakcyjniły i unowocześniły przestrzeń biblioteczną.


Słowa kluczowe


baza wiedzy, publikacje, system biblioteczny, system Koha, udogodnienia dla użytkownika

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chyłkowska E., Interaktywna biblioteka w sieci, [w:] Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność, red. B. Antczak-Sabala, M. Kowalska-Chrzanowska, L. Tkaczyk, Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń 2009.

Dziubiecki M., Innowacyjne kierunki rozwoju platform usług bibliotecznych, „Biuletyn EBIB” 2020, nr 2, s. 1, [online], http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/672/707 [dostęp:

04.2022].

Franas-Mirowska U., Wicha K., Koncepcja „trzeciego miejsca” jako element kreowania wizerunku biblioteki akademickiej w przestrzeni społecznej, „Z Problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia” 2017, nr 13; V Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy.

Frączek R., Bazy wiedzy – zintegrowane udostępnianie informacji: na przykładzie wybranych projektów, [w:] Kultura książki i informacji: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek, red. A. Pulikowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 431–432, [online], https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/8543 [dostęp: 12.04.2022].

Goszczyńska A., Milewska P., InterScienceCloud – platforma wspierająca budowanie kultury otwartości w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, „Biuletyn EBIB” 2021, nr 2, s. 1–2, [online], http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/736/769 [dostęp: 12.04.2022].

Jasiewicz J., Biblioteka jako „trzecie miejsce”. Ratunek–szansa–wyzwanie, „Poradnik Bibliotekarza” 2012, nr 5.

Kamiński A., Koha – nowozelandzki system biblioteczny typu Open Source, „Biuletyn EBIB” 2004, nr 3, [online], http://www.ebib.pl/2004/54/kaminski.php [dostęp: 12.04.2022].

Koha: narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej, red. D. Buzdygan, A. Januszko-Szakiel, Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego, Kraków 2016.

Konieczna D., Współczesne trendy architektury bibliotecznej a zmieniające się wymagania użytkowników bibliotek, II Konferencja Biblioteki Łódzkiej, 19–21 czerwca 2006, Łódź, Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy?, Materiały konferencyjne.

Kościewicz D., Rola biblioteki w obsłudze studentów obcojęzycznych, [w:] Biblioteki i reszta świata, red. P. Walasek, Warszawa 2021, [online], https://scholar.google.com/scholar?hl=pl&as_sdt=0%2C5&q=Rola+biblioteki+w+obs%C5%82udze+student%C3%B-3w+obcoj%C4%99zycznych&btnG= [dostęp: 12.04.2022].

Lewandowska-Tranda M., Miler-Jankowska M., Uczelniana baza wiedzy jako przykład systemu CRIS. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, „Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo)” 2016, nr 35, s. 103–104, [online],

https://wuwr.pl/bibl/article/view/1746 [dostęp: 12.04.2022]. DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7729.35.6.

Matysiak D., Przestrzeń biblioteczna odpowiedzią na potrzeby czytelnika, [w:] Biblioteka na miarę – przestrzeń, zasoby, usługi, red. M. Świrad, B. Żmigrodzka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2021.63.121-139
Data publikacji: 2022-10-25 09:57:49
Data złożenia artykułu: 2022-04-13 14:29:18


Statystyki


Widoczność abstraktów - 192
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Anna Starek, Anna Drozd-Małaj, Ewa Stępień

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.