Zaczytani bohaterowie książek. Obraz czytelnika w wybranych gatunkach literackich. Analiza porównawcza

Olga Nowak

Streszczenie w języku polskim


Artykuł prezentuje obraz czytelnika na postawie wybranych utworów w literaturze fantasy (Księgowir Paula Glennona), romansowej (Babunia Frederique Deghelt), antyutopijnej
(451° Fahrenheita Raya Bradbury’ego) i kryminalnej (Biblioteka cieni Mikkela Birkegaarda). Można zauważyć wiele podobieństw i różnic między sposobami przedstawienia motywu czytelnika. Gatunek literacki ma wpływ na kreowanie wizerunku czytającego bohatera. Protagoniści czytają od dzieciństwa lub od przełomowego wydarzenia w ich życiu. Podczas lektury napotykają na pewne przeszkody, co sprawia, że historia staje się bardziej interesująca. Książki mają moc zmieniania życia fikcyjnych bohaterów.

Słowa kluczowe


czytelnik, obraz czytelnika, czytanie, literatura fantasy, literatura romansowa, literatura antyutopijna, literatura kryminalna, gatunki literackie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antczak M., Kultura czytelnicza piątoklasistów szkół łódzkich w świetle badań własnych, [w:] Biblioteki i książki w życiu nastolatków, red. nauk. M. Antczak, A. Walczak-Niewiadomska,

Łódź 2015.

Birkegaard M., Biblioteka cieni, Warszawa 2011.

Bradbury R., 451° Fahrenheita, Stawiguda 2012.

Dahl R., Matylda, Warszawa 1998.

Deghelt F., Babunia, Warszawa 2011.

Dróżdż A., Książki i biblioteki w siedmiu odsłonach literatury utopijnej, EBIB 8/2001 (26) [online] www.ebib.pl/2001/26/drozdz.html [dostęp: 28.07.2016].

Glennon P., Księgowir, Warszawa 2010.

Koryś I., Michalak D., Chymkowski R., Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku, Biblioteka Narodowa 2015 [online] www.bn.org.pl/download/document/1428654601.pdf, [dostęp:

07.2016], s. 22.

Peplińska A., Książka w książce fantasy (szkic na wybranych przykładach literatury młodzieżowej), [w:] Wizje bibliotek i bibliotekarstwa, red. A. Bajor, Katowice 2011, s. 147–153.

Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław 2006.

Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, Warszawa 2012.

Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 2002.

Wojciechowski J., Czytelnictwo, Kraków 2000.

Zasacka Z., Dlaczego czytamy powieści – kilka implikacji dla badaczy czytania dla przyjemności, „Przegląd Humanistyczny” 2009, nr 3, s. 81–93.

Zusak M., Złodziejka książek, Warszawa 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2016.58.83
Data publikacji: 2016-12-20 11:49:05
Data złożenia artykułu: 2016-07-28 21:27:37


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1300
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Olga Nowak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.