Badanie użyteczności internetowych serwisów bibliotek wyższych uczelni. Propozycja modyfikacji

Zbigniew Osiński

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest zaproponowanie nowego podejścia do jednego z parametrów badania użyteczności internetowego serwisu biblioteki wyższej uczelni – kompletności i aktualności udostępnianych informacji o przydatnych do pracy naukowej i dydaktycznej składnikach cyfrowej infrastruktury informacyjnej oraz ocena dotychczas stosowanych metod badania użyteczności tychże serwisów z punktu widzenia roli wspomnianej grupy bibliotek w dobie Internetu. Zaproponowano rozszerzenie znaczenia pojęcia „użyteczny” o atrybut rozwiązujący problem niewiedzy użytkownika, który nie zna określonych narzędzi i zasobów, nie wie o ich istnieniu, ale dzięki bibliotecznemu serwisowi powinien do nich dotrzeć ze względu na swoje potrzeby. Dotychczas stosowane metody badania użyteczności serwisów WWW bibliotek nie pozwalają skutecznie rozwiązać problemu, który sprowadza się do tego, że badany użytkownik nie jest w stanie wypowiadać się o tym, czego serwis nie zawiera, a co powinien mu dostarczyć. Także oceny ekspertów podatne są na problem nieznajomości części cyfrowej infrastruktury informacyjnej przez nich samych. W odpowiedzi na stwierdzone ułomności wykorzystywanych metod badania użyteczności serwisów bibliotek autor zaproponował nowe podejście. Zmiana polega na opracowaniu precyzyjnego i szczegółowego modelu cyfrowej infrastruktury informacyjnej, który byłby jednocześnie zbiorem wytycznych dla twórców serwisów bibliotek uczelnianych, jak i zbiorem kryteriów badawczych, do których odnosiliby się zarówno badani użytkownicy, jak i eksperci.


Słowa kluczowe


cyfrowa infrastruktura informacyjna, indywidualna przestrzeń informacyjna, użyteczność serwisu bibliotecznego, Internet

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarek-Michalska B., Ocena jakości bibliotekarskich serwisów informacyjnych udostępnianych w Internecie, EBiB 2002, [online], http://www.ebib.pl/2002/31/michalska.php.

Bowker G. C., Baker K., Millerand F., Ribes D., Toward Information Infrastructure Studies: Ways of Knowing in a Networked Environment, [In:] International Handbook of Internet Research, ed. J. Hunsinger, L. Klastrup, M. Allen, Springer Link 2010.

Dillon A., Spatial–semantics: How users derive shape from information space, “Journal of the American Society for Information Science” 2000, vol. 51, no 6,

DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(2000)51:6<521::AID-ASI4>3.0.CO;2-5.

Głowacka E., Propozycja modelu badań funkcjonalności serwisów WWW bibliotek cyfrowych opartego na zasadach architektury informacji, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2016, nr 2.

Jaskowska M., Wójcik M., Skuteczność metod i technik badania użyteczności naukowych serwisów WWW. Wnioski z testów funkcjonalnych platformy PASSIM, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2013, nr 2.

Karwatka T., Usability w e-biznesie, Wyd. Helion, Gliwice 2009.

Kisilowska M., Przestrzeń informacyjna jako termin informatologiczny, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2011, nr 2.

Koohang A., Ondracek J., Users’ views about the usability of digital libraries, “British Journal of Educational Technology” 2005, vol. 36, no 3,

DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2005.00472.x.

Marzec P., Testy użyteczności serwisu internetowego Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, „Przegląd Biblioteczny” 2008, nr 2.

Milewska P., Strona WWW biblioteki uczelnianej – kreatywna wizytówka instytucji?, [w:] Kreatywność i innowacje w bibliotece naukowej, red. A. Marciniak, I. Sójkowska, WSP, Łódź 2013.

Nielsen J., Usability engineering, Boston 1993.

Pironti J. P., Key Elements of a Threat and Vulnerability Management Program, 2006, [online], http://iparchitects.com/wp-content/uploads/2016/07/Key-Elements-of-a-Threat-

and-Vulnerability-Management-Program-ISACA-Member-Journal-May-2006.pdf.

Tsakonas G., Papatheodorou Ch., Exploring usefulness and usability in the evaluation of open access digital libraries, “Information Processing and Management” 2008, vol. 44, iss. 3.

Zborowski M., Wykorzystanie zmodyfikowanego narzędzia Equal 5.0 do badania jakości stron internetowych wybranych polskich uczelni wyższych o profilu ekonomicznym, Materiały z konferencji „Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji”, Zakopane 2012, [online], http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2012/p061.pdf.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2017.59.215
Data publikacji: 2018-07-18 10:24:40
Data złożenia artykułu: 2017-06-07 17:32:08


Statystyki


Widoczność abstraktów - 976
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Zbigniew Osiński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.