Wpływ telewizji na czytelnictwo

Sebastian Dawid Kotuła

Streszczenie w języku polskim


Od dawna już funkcjonuje przekonanie o negatywnym wpływie telewizji na poziom czytelnictwa. Pogląd taki jest głoszony zawsze, gdy pojawia się kontekst „książki i telewizji”, choć rzadko kiedy jest poparty stosownym odesłaniem do rzeczowych badań w tym zakresie. Celem niniejszego artykułu jest próba wykazania, iż wskazywanie telewizji jako czynnika wpływającego negatywnie na czytelnictwo jest wyobrażeniem stereotypowym, nieznajdującym potwierdzenia (odniesienia) w fachowej literaturze przedmiotu. W artykule odwołano się do prac naukowych poświęconych badaniom wpływu telewizji na czytelnictwo. Ostatecznie wykazano, że telewizja nie stanowi zagrożenia dla książki i czytelnictwa, a tym samym nie da się udowodnić jednoznacznie negatywnego wpływu telewizji na czytelnictwo.


Słowa kluczowe


czytelnictwo, książka, telewizja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arici A. F., Pre-service teachers’ reading tendencies. Implications for promoting reading, „American Journal of Applied Sciences” 2008, vol. 5, nr 6, s. 645–652.

Baker L., Wigfield A., Dimensions of children’s motivation for reading and their relations to reading activity and reading achievement, „Reading Research Quarterly” 1999, nr 34, s. 452–477.

Beentjes J. W. J., van der Voort T. H. A., Television’s impact on children’s reading skills. A review of research, „Reading Research Quarterly” 1988, vol. 23, nr 4, s. 389–413, DOI: https://doi.org/10.2307/747640.

Bertrand C. J., Deontologia mediów, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2007.

Bradbury R., 451 Fahrenheita, Świat Książki, Warszawa 1993.

Ciechomska M., Deutschlands Űber Bűcher, „Zeszyty Telewizyjne” 2004, nr 5, s. 18–32.

Comstock G. A., Scharrer E., Television. What’s on, who’s watching, and what it means, Academic Press, San Diego 1999.

Corcoran F., Telewizja jako aparat ideologiczny. Władza i przyjemność, [w:] Po kinie?… Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, wybór, wprowadzenie i oprac. A. Gwóźdź, Wyd. Universitas, Kraków 1994, s. 95–116.

Crain C., Twilight of the Books. What will life be like if people stop reading?, „The New Yorker” 2007, December 24, [online], [dostęp: 24.06.2010], dostępny w WWW: http://www.newyorker.com/arts/critics/atlarge/2007/12/24/071224crat_atlarge_crain?currentPage=all.

Czerwiński M., System książki, Wyd. WAiF, Warszawa 1976.

Eco U., Afterwords, [w:] The future of the book, red. G. D. Nunberg, U. Eco, University of California, Berkeley 1996, s. 295–306.

Eco U., The future of the book [online], [dostęp: 20.05.2013], dostępny w WWW: http://www.themodernword.com/eco/eco_future_of_the_book.html.

Ginsburg F., Media anthropology. An introduction, [w:] Media anthropology, red. E. W. Rothenbuhler, M. Coman, SAGE Publications, London–New Delhi 2005, s. 17–25.

Dunin J., O czytaniu, „Przegląd Biblioteczny” 1991, vol. 59, nr 1, s. 33–41.

Ennemoser M., Schneider W., Relations of television viewing and reading. Findings from a 4-year longitudinal study, „Journal of Educational Psychology” 2007, vol. 99, nr 2, s. 349–368.

Głębicka-Giza B., Widz jako odbiorca, uczestnik i (współ)twórca telewizyjnego reality-show, [w:] Stare i nowe media w procesie komunikacji społecznej, red. J. Plisiecki, Wyższa Szkoła Handlowa, Radom 2003, s. 39–66.

Godzic W., Telewizja jako kultura, Wyd. Rabid, Kraków 2002.

Hall C., Coles M., Children’s reading choices, Routledge, New York 2001.

Johnsson-Smaragdi U., Models of change and stability in adolescents’ media use, [w:] Media effects and beyond. Culture, socialization and lifestyles, red. K. E. Rosengren, Routledge, London–New York 1994, s. 97–130.

Kapuściński R., Lapidaria I–III, Agora, Warszawa 2008.

Knulst W., Van den Broek A., The readership of books in time of de-reading, „Poetics” 2003, vol. 31, nr 3, s. 213–233, DOI: https://doi.org/10.1016/S0304-422X(03)00031-7.

Koolstra C. M., van der Voort T. H. A., Longitudinal effects of television on children’s leisure-time reading. A rest of three explanatory models, „Human Communication Research” 1996, vol. 23, nr 1, s. 4–35, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-2958.1996.tb00385.x.

Koolstra C. M., van der Voort T., van der Kamp L., Television’s impact on children’s reading comprehension and decoding skills. A 3year panel study, „Reading Research Quarterly” 1997, vol. 32, nr 2, s. 128–157, DOI: https://doi.org/10.1598/RRQ.32.2.1.

Krakowska-Narożniak J., Film i video w teatrze, „Kwartalnik Filmowy” 1993, nr 1, s. 35–38.

Książek-Szczepanikowa A., Ekranowy czytelnik – wyzwanie dla polonisty, Wyd. US, Szczecin 1996.

Kumor A., Sytuacja komunikacyjna środków masowego komunikowania. Próba definicji, „Przekazy i Opinie” 1987, nr 1–2, s. 41–57.

Luttrell W., Parker C., High school students’ literacy practices and identities, and the figured world of school, „Journal of Research in Reading” 2001, vol. 24, nr 3, s. 235–247, DOI: https://doi.org/10.1111/1467-9817.00146.

Mergler L., Czytam, więc jestem, „Polonistyka” 2002, nr 2, s. 82–86.

Mokharti K., Reichard C. A., Gardner A., The impact of internet and television use on the reading habits and practices of college students, „Journal of Adolescent & Adult Literacy” 2009, vol. 52, nr 7, s. 609–619.

Morawski S., O świecie smutnym, który wydaje się wesoły, „Kwartalnik Filmowy” 1996, nr 14, s. 183–194.

Neuman S. B., Literacy in the television age. The myth of the TV effect, Norwood 1995.

Neuman S. B., Reading performance, „Society” 1984, vol. 21, nr 6, s. 14–15, DOI: https://doi.org/10.1598/RRQ.32.2.1.

Neuman S. B., Television and reading. A research synthesis, Paper presented at the International Television Studies Conference (London, England, July 10–12, 1986) [online], [dostęp: 13.05.2017], dostępny w WWW: https://archive.org/stream/ERIC_ED294532/ERIC_ED294532_djvu.txt.

Peiser W., The television generation’s relation to the mass media in Germany. Accounting for the impact of private television, „Journal of Broadcasting & Electronic Media” 1999, vol. 43, nr 3, s. 364–385, DOI: https://doi.org/10.1080/08838159909364497.

Pięta J., Pedagogika czasu wolnego. Wydanie III zaktualizowane, Wyd. Frel, Warszawa 2014.

Pisarek W., O mediach i języku, Universatis, Kraków 2007.

Reinking D., Me and my hypertext:) A multiple digression analysis of technology and literacy (sic), [w:] Distinguished educators on reading. Contributions that have shaped effective literacy instruction, red. N. Padak et al., Newark 2000, s. 278–304.

Rios D. R., The project “Forging Reading Identities” [online], [dostęp: 25.01.2016], dostępny w WWW: http://www.ifla.org/IV/ifla70/papers/002e_trans-RamonRios.pdf.

Ritchie D., Price V., Roberts D. F., Television, reading, and reading achievement. A reappraisal, „Communication Research” 1987, vol. 14, nr 3, s. 292–290.

Sartori G., Homo videns. Telewizja i post-myślenie, Wyd. UW, Warszawa 2005.

Singer D. G., Reading, imagination and television, „School Library Journal” 1979, vol. 25, nr 4, s. 31–34.

Tucker P., The dawn of the postliterate age, „The Futurist” 2009, vol. 43, nr 6, s. 41–45.

Van der Voort T. H. A., Television’s impact on children’s leisure-time reading and reading skills, [w:] Literacy and motivation. Reading engagement in individuals groups, red. C. E. Snow, L. T. Verhoeven, Mahwah 2001, s. 87–96.

Van der Weg-Laverman J., Minorities. The challenge of language; the promise of reading [online], [dostęp: 25.02.2016], dostępny w WWW: http://www.ibby.org/1119.0.html.

Van Evra J. P., Television and child development, Hillsdale 2004.

Vandewater E. A., Television’s impact on reading skills, „Literacy Today” 2004, nr 39, s. 17.

Vanderwater E. A., Bickham D. S., Lee J. H., Time well spent? Relating television use to children’s free-time activities, „Pediatrics” 2006, vol. 117, nr 2, s. 181–191.

Wajda A., Metody i organizacja czytelnictwa, Bydgoszcz 1979.

Wskaźnik czytelnictwa wciąż bez zmian [online], [dostęp: 13.05.2017], dostępny w WWW: http://www.stefczyk.info/wiadomosci/raporty-stefczyk-info/wskaznik-czytelnictwa-wciaz-bez-zmian,19884273398.

Why are kids not reading more?, „American School Board Journal” 2008, vol. 195, nr 1, s. 8.

Wnuk-Lipińscy E. E., Problematyka kształtowania się potrzeb czytelniczych, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1975.

Wojciechowska M., The readership indicators in Poland and programs promoting the reading, „Qualitative and Quantitative Methods in Libraries” 2016, vol. 5, March, s. 39–48.

Yeong H. S., Media education in South Korea. History, dynamics and challenges, [w:] Media education in Asia, red. C. K. Cheung Dordrecht, New York 2009, s. 63–77.

Zając M., Książka dla dzieci pośród innych mediów, [w:] Młody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji, red. K. Heska-Kwaśniewicz, I. Socha, Wyd. UŚ, Katowice 1996, s. 213–218.

Zieliński A. R., Książka w domu robotnika: raport z badań nad upowszechnieniem książki w środowiskach robotniczych w Polsce i na Węgrzech, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1985.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2017.59.59
Data publikacji: 2018-07-18 10:24:32
Data złożenia artykułu: 2017-06-16 10:25:54


Statystyki


Widoczność abstraktów - 664
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Sebastian Dawid Kotuła

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.