Ilustracje, animacje, interaktywne obrazki – funkcje i formy elementów graficznych w słownikach internetowych

Bożena Hojka

Streszczenie w języku polskim


W artykule omówiono formę i funkcje elementów graficznych (ilustracji) w słownikach internetowych. Nowe technologie stwarzają wiele różnorodnych możliwości prezentowania znaczenia słów; punktem wyjścia przeprowadzonych analiz jest pytanie, czy słowniki internetowe wykorzystują w tym celu ilustracje, a jeśli tak – czy czynią to w sposób odmienny do tradycyjnych słowników drukowanych.


Słowa kluczowe


słowniki ilustrowane, słowniki obrazkowe, słowniki elektroniczne, ilustracja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Strony internetowe

Elector.pl – szkoła języków online [serwis www], dostępny online: http://elector.pl [dostęp: 23.02.2018].

Niemiecki. Nauka w sieci [serwis www], dostępny online: http://niemiecki.priv.pl/ [dostęp: 23.02.2018].

Picture Dictionary Online [serwis www], dostępny online: http://kidspicturedictionary.com/ [dostęp: 23.02.2018].

Language Guide [serwis www], dostępny online: http://www.languageguide.org [dostęp: 23.02.2018].

Learning Chocolate [serwis www], dostęny online: www.learningchocolate.com [dostęp: 23.02.2018].

Literatura

Bańko M., Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001.

Biesaga M., Pictorial Illustration in Dictionaries. The State of Theoretical Art, [w:] Proceedings of the XVII EURALEX International Congress. Lexicography and Linguistic Diversity, red. T. Margalitadze, G. Meladze, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi 2016, s. 99–108.

Burkhanov I., Lexicogra,phy. A Dictionary of Basic Terminology, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1998.

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2003.

Grzechnik M., Właściwości słowników elektronicznych, „Folia Bibliologica” 2009, t. 51, s. 151–157.

Hartmann R., Pure or hybrid? The development of mixed dictionary genres, „Facta Universitatis: Linguistics and Literature” 2005, nr 2, s. 193–208.

Hojka B., Ilustracje w ogólnych słownikach języka polskiego: wprowadzenie, „Bibliotekoznawstwo” 2008, nr 27, s. 119–133.

Hupka W., Wort und Bild: Die Illustrationen in Wörterbüchern und Enzyklopädien, Niemeyer, Tübingen 1989.

Krzemińska A., Środowisko informacyjne słowników elektronicznych, [w:] Cyfryzacja w procesach komunikowania, red. W. Krzemińska, P. Nowak, Sorus Wydawnictwo i Drukarnia, Poznań 2004, s. 57–69.

Landau S. I., Dictionaries: The Art And Craft of Lexicography, Cambridge University Press, Cambridge 2001.

Laufer B., Electronic Dictionaries and Incidental Vocabulary Acquisition: Does Technology Make a Difference?, [w:] Proceedings of the Ninth Euralex International Congress, red. S. Evert et al., Euralex 2000, Universität Stuttgart, Stuttgart 2000, s. 848–854.

Lew R., Doroszewska J., Electronic Dictionary Entries with Animated Pictures: Lookup Preferences and Word Retention, „International Journal of Lexicography” 2009, s. 239–256, DOI: https://doi.org/10.1093/ijl/ecp022.

Lew R., Multimodal lexicography: The representation of meaning in electronic dictionaries, „Lexikos” 2010, s. 290–306, DOI: https://doi.org/10.4314/lex.v20i1.62717.

Lew R., New ways of indicating meaning in electronic dictionaries: hope or hype?, [w:] Learner’s Lexicography and Second Language Teaching, red. Y. Zhang, Shanghai Foreign Language Education Press, Shanghai 2010, s. 387–404.

Lew R., Kaźmierczak R., Tomczak E., Leszkowicz M., Competition of definition and pictorial illustration for dictionary users’ attention: An eye-tracking study, „International Journal of Lexicography” 2017, s. 1–25.

Pasfield-Neofitou S., Paper, electronic or online? Different dictionaries for different activities, „Babel” 2009, nr 43 (2), s. 12–18.

Svensén B., A Handbook of Lexicography. The Theory and Practice of Dictionary-Making, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

Szczepanik R., The Role of Illustrations in Explaining Meaning in Learner’s Dictionaries, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Filologia Angielska” 2002, nr 11, s. 172–173.

Tomaszkiewicz T., Przekład audiowizualny, Wyd. PWN, Warszawa 2006.

Urbańczyk S., Słowniki i encyklopedie: ich rodzaje i użyteczność, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków 2000.

Żmigrodzki P., Słowo – słownik – rzeczywistość. Z problemów leksykografii i metaleksykografii, Wyd. Lexis, Kraków 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2017.59.153
Data publikacji: 2018-07-18 10:24:36
Data złożenia artykułu: 2017-10-31 22:01:43


Statystyki


Widoczność abstraktów - 822
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Bożena Hojka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.