Od produktu do usługi. Przemiany na rynku książki w epoce nowych mediów

Kamila Patrycja Augustyn

Streszczenie w języku polskim


Rynek wydawniczy w epoce nowych mediów to przestrzeń równie wielu szans co zagrożeń dla popularyzacji książki. Nie wszystkie są oczywiste, a ich konsekwencje proste do przewidzenia. Podobnie jak sama książka, która wraz ze zmianą, czy raczej zróżnicowaniem swojej postaci, może być rozumiana jako: przedmiot, produkt, dobro, obiekt, medium, treść, tekst, relacja, usługa. Niniejszy artykuł ukazuje współczesny rynek książki w Polsce w świetle globalnych zmian w zakresie produkcji i dystrybucji wydawniczej. Kluczowe dla ich zrozumienia jest rozważenie roli książki i sposobu jej istnienia. W tekście podjęto próbę odpowiedzi na pytania, co zyskuje, a co traci książka za sprawą nowych, cyfrowych mediów, a wraz z nią autor i czytelnik w zmiennych rolach podmiotów tworzących i poznających.


Słowa kluczowe


rynek wydawniczy, rynek książki, e-book, selfpublishing, nowe media, Amazon, księgarnie internetowe, autor, czytelnik

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Annicelli C., Ebook Sales Dip Amid a Rising UK Book Market, [online], https://www.emarketer.com/Article/Ebook-Sales-Dip-Amid-Rising-UK-Book-Market/1015434 [dostęp: 31.12.2017].

ArtRage, https://artrage.pl/

Barthes R., Śmierć autora, „Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1999, nr 1/2 (54/55).

Berg D., Kunze R., A View of China’s Literary Landscape: Interview with Sheng Yun, Woman Editor of the Shanghai Review of Books, [w:] Ch. Haug, V. Kaufmann, Kodex.

Jahrbuch der Internationalen Buchwissenschaftlichen Gesellschaft, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2016, [online], https://www.alexandria.unisg.ch/251797/1/Kodex%206%20all.pdf [dostęp: 1.12.2017].

Celiński P., Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych, Wyd. UMCS, Lublin 2013, [online], http://www.postmedia.umcs.lublin.pl/download/postmedia.pdf [dostęp: 12.09.2017].

Drózd R., E-booki w krajach anglojęzycznych: 632 miliony sztuk i 82% udziału Amazonu!, http://swiatczytnikow.pl/e-booki-w-krajach-anglojezycznych-632-miliony-sztuk-i-82-udzialu-amazonu/ [dostęp: 8.10.2017].

Drózd R., E-booki, które znikają z oferty, [online], http://swiatczytnikow.pl/e-booki-ktore--znikaja-z-oferty/ [dostęp: 5.09.2017].

Drózd R., Legimi wypuszcza obligacje – czego dowiemy się z opublikowanych dokumentów?, [online], http://swiatczytnikow.pl/legimi-wypuszcza-obligacje-czego-dowiemy-sie-zopublikowanych-dokumentow/ [dostęp: 5.09.2017].

Drózd R., Tolino liderem rynku e-booków w Niemczech – a jednak można wygrać z Amazonem!, [online], http://swiatczytnikow.pl/tolino-liderem-rynku-e-bookow-w-niemczecha-jednak-mozna-wygrac-z-amazonem/ [dostęp: 9.09.2017].

Dukaj J., Żyj mnie, „KSIĄŻKI. Magazyn do czytania” 2017, nr 3.

Dyrektywa 77/388/EWG, [online], http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri-=CELEX%3A32005R1777 [dostęp: 5.09.2017].

Endgame Polska, [online], http://endgamepolska.pl/ [dostęp: 8.10.2017].

EUR-Lex, [online], http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32005R1777 [dostęp: 5.09.2017].

Głombiowski K., Książka w procesie komunikacji społecznej, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1980.

Głombiowski K., O dwóch tendencjach badań bibliologicznych, „Studia o Książce” 1981, t. 11.

Gołębiewski Ł., Waszczyk P., Rynek książki w Polsce 2016. Wydawnictwa, Biblioteka Analiz, Warszawa 2016.

Góralska M., Funkcjonalność oraz komunikatywność książki tradycyjnej i elektronicznej w perspektywie semiotycznej, [w:] Bibliologia: problemy badawcze nauk humanistycznych, red. D. Kuźmina, Wyd. SBP, Warszawa 2007.

Great expectations for UK book sales: Market set to surpass £2 billion in 2017, [online], http://www.mintel.com/press-centre/leisure/uk-book-market-set-to-surpass-2-billion--in-2017 [dostęp: 31.12.2017].

Hockx M., Postsocialist Publishing: Internet Literature in PRC, [w:] Ch. Haug, V. Kaufmann, Kodex. Jahrbuch der Internationalen Buchwissenschaftlichen Gesellschaft, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2016, [online], https://www.alexandria.unisg.ch/251797/1/Kodex%206%20all.pdf [dostęp: 1.12.2017].

Howey H., The Effects of the Amazon-Hachette Negotiations, http://authorearnings.com/the-effects-of-the-amazon-hachette-negotiations/ [dostęp: 31.12.2017].

Konkel M., Właściciele e-księgarni zacierają ręce, https://www.pb.pl/wlasciciele-e-ksiegarni-zacieraja-rece-846658 [dostęp: 5.09.2017].

Kotuła S. D., Komunikacja bibliologiczna wobec World Wide Web, Wyd. UMCS, Lublin 2013.

Kozlowski M., The e-book Industry is in a State of Decline – 2015 Year in Review, [online], https://goodereader.com/blog/e-book-news/the-e-book-industry-is-in-a-state-ofdecline-2015-year-in-review [dostęp: 31.12.2017].

Manovich L., Język nowych mediów, tłum. P. Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

Maryl M., # 15 Niekończąca się opowieść, [online], http://tekst.maryl.org/15-niekonczaca--sie-opowiesc/#more-262 [dostęp: 5.09.2017].

Mazurkiewicz P., Polski rynek e-commerce: Amazon.de w tyle za Allegro, [online], http://www.rp.pl/Handel/312049932-Polski-rynek-e-commerce-Amazonde-w-tyle-za-Allegro.html#ap-1 [dostęp: 5.09.2017].

McKinsey & Company Global Media Report 2015, [online], https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wx9AbkTlQW8J:https://www.mckinsey.com/~/media/

McKinsey/dotcom/client_service/Media%2520and%2520Entertainment/PDFs/McKinsey%2520Global%2520Report%25202015_UK_October_2015.ashx+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b-ab [dostęp: 5.09.2017].

Migoń K., Nauka o książce. Zarys problematyki, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1984.

Mozer M., Bestseller w taktyce wydawców amerykańskich, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 1995, nr 6.

Omachel R., Nagłośnić książki, [online], www.newsweek.pl/biznes/wielki-sukces-polskiejfirmy-audioteka-wygrala-w-przetargu-w-niemczech-,artykuly,408695,1.html [dostęp: 31.12.2017].

PDW bez wydawnictwa Sonia Draga, [online], http://wirtualnywydawca.pl/2015/07/pdw--bez-wydawnictwa-sonia-draga/ [dostęp: 7.09.2017].

Powalisz M., Był zdolnym astrofizykiem, mógł zostać na uczelni w USA. Mieczysław Prószyński: Ale tu, w Polsce, było ciekawiej!, [online], http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,18008517,Byl_zdolnym_astrofizykiem__mogl_zostac_na_uczelni.html [dostęp: 4.09.2017].

Print vs Digital, Traditional vs Non-Traditional, Bookstore vs Online: 2016 Trade Publishing by the numbers, [online], http://authorearnings.com/report/dbw2017/ [dostęp: 8.10.2017].

Raport o rynku e-booków w Polsce w latach 2010–2014, Virutalo, [online], https://cdn.virtualo.pl/vpl-promo/93f3983c5cbbcd4513316a06a832ef1d/raport-o-rynku-e-bookow. pdf [dostęp: 4.09.2017].

Read the book that inspired the TV show, [online], https://www.kobo.com/ww/en [dostęp: 31.12.2017].

Romans czy kryminał? Książkowe zakupy Polaków, [online], http://pressroom.ceneo.pl/komunikaty-prasowe/romans-czy-kryminal-ksiazkowe-zakupy-polakow/ [dostęp: 5.09.2017].

Ruch Wydawniczy w Liczbach 2015. Książki, [online], http://ksiegarnia.bn.org.pl/pdf/Ruch%20wydawniczy%20w%20liczbach%2061_2015%20ksiazki.pdf [dostęp: 4.09.2017].

Sousa I., My experience: Self-publishing with CreateSpace, Blurb, Kindle, LULU, Smashwords and Peecho, [online], https://tragicbooks.com/2017/01/02/my-experience-self-

publishing-with-createspace-blurb-kindle-lulu-smashwords-and-peecho/ [dostęp: 1.09.2017].

Stan czytelnictwa w Polsce w 2016 roku, Biblioteka Narodowa, [online], http://www.bn.org.pl/download/document/1493378303.pdf [dostęp: 5.09.2017].

Sweney M., Screen fatigue’ sees UK ebook sales plunge 17% as readers return to print, [online], https://www.theguardian.com/books/2017/apr/27/screen-fatigue-sees-uk-ebook-salesplunge-17-as-readers-return-to-print [dostęp: 31.12.2017].

Tomaszewski R., „Chiński Kindle” pozyska 800 mln dolarów?, [online], https://fintek.pl/chinski-kindle-pozyska-800-mln-dolarow/ [dostęp: 5.09.2017].

Virtualo, Regulamin, [online], http://virtualo.pl/regulamin-zakupow/ [dostęp: 5.09.2017].

Waglowski P., Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-128/11 – wyczerpanie prawa do cyfrowej kopii programu komputerowego, [online], http://prawo.vagla.pl/node/9813 [dostęp: 5.09.2017].

Wischenbart R., The business of books 2015. An overview of market trends in North America, Europe, Asia and Latin America, [online], http://www.book-fair.com/pdf/buchmesse/wp_the_business_of_books_2015.pdf, [dostęp: 9.09.2017].

Wischenbart R., The Business of Books 2016: Between the first and the second phase of transformation. An overview of market trends in North America, Europe, Asia and Latin America, and a look beyond books, [online], http://www.buchmesse.de/pdf/white_paper_business_of_books_june_2016.pdf [dostęp: 4.09.2017].

Wołczyk M., Rynek wtórny e-booków legalny?, [online], http://swiatczytnikow.pl/rynek--wtorny-e-bookow-legalny/ [dostęp: 5.09.2017].

Wood Z., Paperback fighter: sales of physical books now outperform digital titles, [online], https://www.theguardian.com/books/2017/mar/17/paperback-books-sales-outperformdigital-titles-amazon-ebooks [dostęp: 31.12.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2017.59.71
Data publikacji: 2018-07-18 10:24:33
Data złożenia artykułu: 2017-11-09 09:00:32


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1934
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Kamila Patrycja Augustyn

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.