Literatura w radiu – gatunki, szanse, zagrożenia. Na przykładzie rozgłośni regionalnych

Małgorzata Żurakowska

Streszczenie w języku polskim


Artykuł przedstawia uwarunkowania wpływające na promowanie literatury w Polskim Radiu na przykładzie rozgłośni regionalnych. Autorka przywołuje audycje i gatunki radiowe dedykowane literaturze. Stawia diagnozę uwarunkowań, które wpływają na częstotliwość i jakość literatury prezentowanej w mediach. Zwraca uwagę na zależność programów o literaturze od władz rozgłośni, które każdorazowo są przedstawicielami aktualnej opcji politycznej sprawującej władzę w kraju, co stanowi jedną z determinant szans i zagrożeń obecności literatury w sferze audialnej.


Słowa kluczowe


radio, literatura, misja, prawo autorskie, dziennikarz, promocja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bachtin M., Estetyka twórczości słownej, Wyd. PWN, Warszawa 1986.

Balowski M., Świadomość gatunkowa a wzorzec normatywny (na przykładzie gatunków prasowych), [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 1: Mowy piękno wielorakie, red. D. Ostaszewska, Wyd. UŚ, Katowice 2000.

Bardijewska S., Nagie słowo. Rzecz o słuchowisku, Wyd. Elipsa, Warszawa 2001.

Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, A. Niziołek, Wyd. Znak, Kraków 2010.

Czarny-Drożdżejko E., Dozwolony użytek utworów w mediach, Wyd. Difin, Warszawa 2016.

Czarny-Drożdżejko E., Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2014.

Fornal S., Anteny nad Bystrzycą, Radio Lublin, Lublin 1997.

Hopfinger M., Literatura w kulturze audiowizualnej, „Pamiętnik Literacki” 1992, z. 1.

Jędrzejewski S., Radio renesans. Od monopolu do konkurencji, AKT, Warszawa 1997.

Jędrzejewski S., Radio w komunikacji społecznej. Rola i tendencje rozwojowe, Wyd. Profi-press, Warszawa 2003.

Jędrzejewski S., Radio publiczne w Europie, Wyd. Poltext, Warszawa 2015.

Kwiatkowski M.J., Narodziny Polskiego Radia, Wyd. PWN, Warszawa 1972.

Kosiorowski Z., Radiofonia Publiczna, Stow. Radia Publicznego, Szczecin 1999.

Ong W.J., Przekształcanie się środków masowego przekazu: mówiona książka, „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 1.

Ostaszewska D., Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 1, Wyd. UŚ, Katowice 2000.

Pleszkun-Olejniczakowa E., Demiurg czy Cicerone? O sposobach istnienia słowa i tekstu audialnego na antenie, Wyd. UKSW, Warszawa 2009.

Słowo w kulturze współczesnej, red. W. Kawecki, K. Flader, Wyd. UKSW, Warszawa 2009.

Szczepkowska M., Teatr bez widowni, [w:] Radio gra i… mówi, red. A. Sobecka, Wyd. Radio Gdańsk, Gdańsk 2005.

Teoria i praktyka dziennikarstwa, red. K. Kąkolewski, Wyd. PWN, Warszawa 1964.

Wojtak M., Gatunki prasowe, Wyd. UMCS, Lublin 2004.

Wolny-Zmorzyński K., Furman W., Snopek J., Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?, Wyd. Poltext, Warszawa 2011.

Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria–praktyka–język, Wyd. WAiP, Warszawa 2006.

X lat Polskiego Radia, album pod naczelną redakcją dra Władysława Kłyszewskiego, Warszawa 1935.

Wielkie Prawa w nadaniach radiowych. Szkolenie dla stacji radiowych, 12 marca 2015 r. ZAIKS, Warszawa, materiały autorki.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992r. o radiofonii i telewizji (tekst jednolity jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.).

Netografia

http://www.radiokrakow.pl/ [dostęp: 20.11.2017].

http://www.radiolublin.pl/ [dostęp: 01.09.2017].

www.radio.bialystok.pl/ [dostęp: 01.10.2017].

www.radiopik.pl [dostęp: 26.09.2017].

http://www.prk24.pl/ [dostęp: 26.10.2017].

http://radio.opole.pl/ [dostęp: 15.09.2017].

https://www.radio.katowice.pl/ [dostęp: 03.11.2017].

https://czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/article/viewFile/1904/1529 [dostęp: 26.09.2017].

http://docplayer.pl/52771286-Z-zagadnien-genologii-radiowej-radio-platforma-audialna.html [dostęp: 26.09.2017].

http://knm.uksw.edu.pl/cenzura-w-polsce-ludowej-propaganda-manipulacja-destrukcja/ [dostęp: 26.09.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2017.59.37
Data publikacji: 2018-07-18 10:24:31
Data złożenia artykułu: 2017-11-13 14:20:07


Statystyki


Widoczność abstraktów - 612
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Małgorzata Żurakowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.