Lubelska prasa sensacyjna. Medialne ob razy codzienności międzywojennego Lublina

Hanna Wojtysiak

Streszczenie w języku polskim


W dwudziestoleciu międzywojennym wraz z rozpowszechnieniem kultury masowej pojawiła się w Lublinie prasa sensacyjna, w której najważniejszym tematem były zdarzenia kryminalne, sensacje polityczne i skandale obyczajowe. Rozwojowi takiej prasy sprzyjała różnobarwność pejzażu społecznego miasta oraz nowy model życia codziennego, obyczajowości i sposobów spędzania czasu wolnego. Generalnie na jej łamach można znaleźć wszystkie sprawy żywo interesujące czytelników mało wymagających. Dotykała problematyki politycznej, gospodarczej, ekonomicznej, społecznej, artystycznej, kulturalnej, opisywała ludzkie tragedie, sensację, najnowsze ploteczki, a także reklamę, czyli co warto kupić i gdzie. Niska cena, bogactwo treści, atrakcyjne wiadomości, sugestywna ilustracja i dostosowanie się do gustów masowego czytelnika spowodowały, że w krótkim czasie dzienniki te zdobyły sobie liczne grono odbiorców. Celem publikacji jest przedstawienie lubelskiej prasy informacyjno-sensacyjnej jako ważnego obserwatora rzeczywistości społecznej dwudziestolecia międzywojennego.


Słowa kluczowe


lubelska prasa codzienna, prasa sensacyjna, dwudziestolecie międzywojenne, obieg informacji, potrzeby czytelnicze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bielski K., Most nad czasem, Lublin 1963.

Czechowicz – w poszukiwaniu ukrytego miasta, t. 1: Przedwojenny Lublin, red. M. Skrzypek [i in.], „Scriptores”, nr 30, s. 233–237.

Fiszman-Sznajdman R., Mój Lublin, Lublin 1989, s. 182.

Giełżyński W., Czytelnictwo pism polskich, „Prasa” 1931, z. 10/11, s. 3.

Habielski R., Ewolucja prawa prasowego w Drugiej Rzeczypospolitej. Zakres i recepcja, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 4 (55), s. 80–92.

Historia Lublina w liczbach, Lublin 2018.

Miernowski K., Moje wspomnienia o Czechowiczu, [w:] Spotkania z Czechowiczem: wspomnienia i szkice, oprac. S. Pollak, Lublin 1971, s. 84.

Nieć M., Geneza prasy sensacji – pojawienie się prasy komercyjnej, „Kultura i Społeczeństwo” 2004, t. 48, nr 1, s. 143–169.

Notkowski A., Początki prasy „masowej” i rynek czytelniczy w Polsce w latach trzydziestych, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 1998, t. 1, z. 1–2.

Notkowski A., Polska prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), Warszawa–Łódź 1982.

Prasa Lubelska: okres międzywojenny, „Scriptores”, nr 30, s. 191–237.

Tetelowska I., Rozważania o sensacji prasowej, „Zeszyty Prasoznawcze” 1960, r. 1, nr 4.

Tetelowska I., Szkice prasoznawcze, Kraków 1972.

Władyka W., Krew na pierwszej stronie: sensacyjne dzienniki Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1982.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2018.60.141-163
Data publikacji: 2019-05-24 09:14:38
Data złożenia artykułu: 2017-11-16 11:54:11


Statystyki


Widoczność abstraktów - 925
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Hanna Wojtysiak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.