Szkolenie biblioteczne on-line w ośrodkach akademickich z perspektywy przemian ostatniej dekady

Grzegorz Szczypa

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju szkoleń bibliotecznych online; w niniejszych badaniach wykorzystano analizy stron internetowych bibliotek nadzorowanych przez MNiSW, wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród bibliotekarzy tworzących kursy biblioteczne, studium przypadku szkolenia oferowanego przez BG UMCS oraz wyniki ankiety ewaluacyjnej, dołączonej do ww. szkolenia.

Słowa kluczowe


e-learning, szkolenia biblioteczne, edukacja biblioteczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kurkowska E.J., Kursy on-line w polskich bibliotekach akademickich, „Przegląd Biblioteczny” 2014, z. 2, s. 208–224.

Kurkowska E.J., Przysposobienie biblioteczne on-line w bibliotekach uniwersyteckich: próba oceny, „E-mentor” 2014, nr 3, s. 45–51, DOI: 10.15219/em55.1108.

Moczadło R., Kurs online z przysposobienia bibliotecznego – studium przypadku, „E-mentor” 2008, nr 2, [online], http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/24/id/535 [dostęp: 18.11.2017].

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach Dz.U. Nr 128, poz. 897, [online], http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20071280897 [dostęp: 18.11.2017].

Wodecki A., Jasińska M., Grad-Grudzińska M., Projekt Wirtualny Kampus UMCS, [online], http://docplayer.pl/15400522-Projekt-wirtualny-kampus-umcs.html [dostęp: 18.11.2017],

Wodecki A., Polski e-learning z perspektywy 10 lat. Jak było? Jak jest? Jak będzie?, [online], http://www.e-edukacja.net/osma/referaty/Sesja_4_1.pdf [dostęp: 18.11.2017].

Wojnarowicz S., Szkolenie biblioteczne w kontekście rozwoju form komunikacji. Z doświadczeń Biblioteki Głównej UMCS, [online], http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/nba/wojnarowicz.stanislawa.php [dostęp: 18.11.2017].

Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego – publiczne uczelnie akademickie, [online], http://www.nauka.gov.pl/uczelnie-publiczne/wykaz-uczelni-publicznych-nadzorowanych-przez-ministrawlasciwego-ds-szkolnictwa-wyzszego-publiczne-uczelnie-akademickie.html [dostęp: 18.11.2017].

Żylińska P., Urbaniak M., System szkoleń bibliotecznych on-line jako obowiązkowe narzędzie współczesnej biblioteki akademickiej, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 2015, nr 1, s. 51–56.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2017.59.231
Data publikacji: 2018-07-18 10:24:41
Data złożenia artykułu: 2017-11-18 13:21:25


Statystyki


Widoczność abstraktów - 538
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Grzegorz Szczypa

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.