Zakres działań współczesnej biblio teki publicznej. Casus Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kajetana Kraszewskiego w Wisznicach

Alla Tarasiuk, Alina Maniowiec

Streszczenie w języku polskim


Artykuł prezentuje działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wisznicach (województwo lubelskie), jednej z liderów wdrażania nowoczesnych rozwiązań w zakresie promocji czytelnictwa, kultury i nauki oraz aktywizacji społecznej lokalnej zbiorowości. Jest ona przykładem skutecznego wykorzystania możliwości rozwoju, jakie powstały dzięki funduszom europejskich.


Słowa kluczowe


biblioteka publiczna, Wisznice, aktywność społeczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chwedoruk A., Biblioteki powiatu bialskiego w Programie Rozwoju Bibliotek, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny” 2015, nr 4, s. 37–47.

Czyżewski F., Fronczek Z., Sitko A., Kraszewscy na Podlasiu, Wisznice 2013.

Groff L., Rewolucja informacyjna: globalne trendy restrukturyzacyjne, wizje i decyzje, [w:] Problemy społeczeństwa informacyjnego. Elementy analizy, ewolucji i prognozy, red. L. Zacher, Warszawa 1997, s. 15–21.

Kargul J., Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury, Warszawa 2012.

Kopczyńska M., Animacja społeczno-kulturalna, Warszawa 1993.

Krzysztofek K., Szczepański M., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Katowice 2002.

Maniowiec A., Kwiatek J., Zbiór pieśni i przyśpiewek z regionu Wisznic, Lublin–Wisznice 2007.

Maniowiec A., Ludzie i książki, „Gmina Wisznice” 2005, nr 5, s. 3.

Ocalić od zapomnienia. Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wisznicach, oprac. A. Maniowiec, Wisznice 2004.

Olesiejuk A., Gminna Biblioteka Publiczna w Wisznicach w latach 2006–2008, Lublin 2010 [maszynopis pracy magisterskiej].

Skrzypczak B., Metoda animacji społecznej – zasadnicze aspekty praktyki edukacyjnej, [w:] Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, red. W. Theiss, B. Skrzypczak, Warszawa 2006, s. 71–90.

Słowniczek nazw fizjograficznych gminy Wisznice, red. A. Maniowiec, E. Sokołowska, Wisznice 2006.

Tarasiuk D., Tymochowicz M., Dudek-Szumigaj A., Latawiec K., Klimkowicz B., Fronczek Z.W., Śladami minionego czasu… Monografia gminy Wisznice, Wisznice–Lublin 2011.

Tarasiuk D., Wisznice. Z dziejów miasteczka i okolic do 1918 roku, Lublin 2010.

Wojciechowski K., Kresowe siłaczki, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://kobietynawsi.pl/Kresowe-silaczki [dostęp: 15.12.2017].

Zacher L., Problemy społeczeństwa informacyjnego, Warszawa 1997.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2018.60.111-119
Data publikacji: 2019-05-24 09:14:36
Data złożenia artykułu: 2017-12-03 18:44:36


Statystyki


Widoczność abstraktów - 740
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Alla Tarasiuk, Alina Maniowiec

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.