Bazy genealogiczne jako pomoc w poszukiwaniu przodków

Karol Ebertowski

Streszczenie w języku polskim


Genealogia, chociaż uważana za jedną z nauk pomocniczych historii, coraz częściej wymaga nowoczesnego podejścia i nowych możliwości upowszechnienia przekazywanej informacji. Genealogiczne bazy danych doskonale się do tego nadają i stają się przez to coraz bardziej powszechne. Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka sześciu wybranych baz genealogicznych, omówienie okoliczności powstania i rozwoju, zasad gromadzenia materiału oraz ich funkcjonalności, w tym udostępniania danych, możliwości przeszukiwania ich zasobów oraz filtrowania rezultatów wyszukiwania. Autor wyjaśnił, jak należy definiować i postrzegać genealogiczne bazy danych, jak klasyfikować ich zasoby oraz w jaki sposób z nich korzystać.


Słowa kluczowe


bazy danych, wyszukiwarki, genealogia, Internet, rodzina

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


About FamilySearch, [online]. Dostępny w World Wide Web: https://www.familysearch.org/home/about [dostęp: 15.06.2018].

Archives. About, [online]. Dostępny w World Wide Web: https://www.familysearch.org/

records/archives/web/about-timeline/ [dostęp: 15.06.2018].

Banachowski L., Stencel K., Bazy danych. Projektowanie aplikacji na serwerze, Warszawa 2001.

Człowiek i społeczeństwo. Wizualne bazy danych, red. M. Krajewski, Poznań 2013.

GenBaza, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.metryki.genbaza.pl [dostęp: 02.06.2018].

Genealogia w Archiwach, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.genealogiawarchiwach.pl [dostęp: 02.06.2018].

Genealogia w Archiwach. Podręcznik użytkownika, [online]. Dostępny w World Wide Web: https://www.genealogiawarchiwach.pl/APP /global/0/legacy/0/Podręcznik.pdf [dostęp: 08.06.2018].

Geneteka, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.geneteka.genealodzy.pl [dostęp: 15.06.2018].

Historia Geneteki, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://geneteka.genealodzy.pl/ogenetece.php [dostęp: 15.06.2018].

Kamiński A., Wybrane aspekty zastosowania komputera z genealogii, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ptg.gda.pl/images/Image/wyklady/Prezentacja.2006.04.01.pdf [dostęp: 02.06.2018].

Kowalska M., Zasoby czasopiśmiennicze w polskich bibliotekach cyfrowych i bibliograficznych bazach danych – koegzystencja, konkurencja czy kooperacja?, [w:] Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy, Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech. Bydgoszcz, 27–29 maja 2009 r., [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/mat19/kowalska.php [dostęp: 27.05.2018].

Księgi metrykalne i urzędu stanu cywilnego, [online]. Dostępny w World Wide Web: https:// www.archiwa.gov.pl/pl/dla-uzytkownikow/bazy-danych/768-księgi-metrykalne-i-stanu-cywilnego-pradziad [dostęp: 02.06.2018].

Minakowski M.J., Wielka Genealogia Minakowskiego, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://wielcy.pl/ [dostęp: 02.06.2018].

Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.straty.pl/index.php [dostęp: 02.06.2018].

Rojek-Mikołajczak I., Bazy danych. Kurs dla inżynierów informatyki, Bydgoszcz 2004.

Rzymełka J., Sztambuch rodzinny, czyli w poszukiwaniu własnych korzeni, Katowice 2016.

Szukaj w Archiwach, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.szukajwarchiwach.pl [dostęp: 02.06.2018].

Szukaj w Archiwach: O serwisie, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.szukajwarchiwach.pl/o_serwisie [dostęp: 13.06.2018].

Urbanowicz P., Płonkowski M., Urbanowicz D., Bazy danych. Teoria i praktyka. Podręcznik dla studentów szkół wyższych, Lublin 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2018.60.187-207
Data publikacji: 2019-05-24 09:14:40
Data złożenia artykułu: 2018-06-21 16:52:26


Statystyki


Widoczność abstraktów - 8511
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrznePrawa autorskie (c) 2019 Karol Ebertowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.