Biblioterapia w psychoterapii indywidualnej i grupach wsparcia kobiet zmagających się z problemem niepłodności

Barbara Anna Krzemińska

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono podstawowe założenia teoretyczne i metodologiczne na temat zastosowania biblioterapii (z użyciem tekstów biblijnych oraz literatury współczesnej) w psychoterapii indywidualnej i grupowej kobiet dotkniętych problemem niepłodności. Biblioterapia jako środek wspierający proces psychoterapeutyczny nie tylko pozwoli niepłodnym uzyskać wgląd w przeżywaną aktualnie trudną sytuację życiową, ale także odreagować tłumione i nieuświadomione emocje, a w końcu nadać własnej niepłodności jednostkowy sens pozbawiony powierzchownych schematów i zewnętrznych wpływów.


Słowa kluczowe


niepłodność, psychoterapia, biblioterapia, narracja biblijna, jednostkowy sens

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartnicki R., Kłósek K., Metody interpretacji Nowego Testamentu, Kraków 2014.

Bartosz B., Doświadczenie macierzyństwa. Analiza narracji autobiograficznych, Wrocław 2002.

Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1982.

Borecka I., Biblioterapia. Przewodnik metodyczny dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, Olsztyn 1991.

Borecka I., Biblioterapia: teksty terapeutyczne, konspekty i scenariusze zajęć, Gorzów Wielkopolski 2002.

Borecka I., Książki, które pomagają żyć. Rewalidacja i terapeutyczna funkcja książki w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej, Warszawa 2002.

Bidzan M., Psychologiczne aspekty niepłodności, Kraków 2006.

Cyrklaff M., Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia, Toruń 2014.

Czernianin W., Teoretyczne podstawy biblioterapii, Wrocław 2008.

Doboszyńska A., Kuczmierowska J., Kwaśniewska J., Nadzieja na nowe życie, Kraków 2015.

Fanpage Fundacji Instytutu Nadziei, [online]. Dostępny w World Wide Web: https:// www.facebook.com/Fundacja-Instytut-Nadziei-295715490842716/ [dostęp: 19.06.2018].

Gałdowa A., Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości, Kraków 1999, s. 157.

Instytut Rodziny, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.instytut-rodziny.pl/my-sami/ [dostęp: 15.06.2018].

Konieczna E., Biblioterapia w praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów, Kraków 2005.

Kruszewski T., Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych, Toruń 2006.

Kruszewski T., Biblioterapia wobec ludzi dotkniętych niepłodnością, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 2005, r. V, nr 4, s. 64–77.

Kruszewski T., Rola książki w procesie rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 2003, nr 56, s. 33–35.

Lipowska-Hajduk M., [online]. Dostępny w World Wide Web: http://birthintobeing.com.pl/o-mnie/ [dostęp: 15.06.2018].

Molicka M., Biblioterapia i bajkoterapia. Rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie, Poznań 2011.

Morgan A., Terapia narracyjna. Wprowadzenie, Warszawa 2011.

Niepłodność, [online]. Dostępny w World Wide Web: https://pl.wikipedia.org/wiki/Niep%C5%82odno%C5%9B%C4%87 [dostęp: 15.06.2018].

Niepłodność: definicja, podział, metody leczenia, [online]. Dostępny w World Wide Web: https://endogin.wum.edu.pl/sites/endogin.wum.edu.pl/files/nieplodnosc.pdf [dostęp: 29.08.2017].

Orzeszyna J., Teologiczno-moralny aspekt niepłodności w małżeństwie, Kraków 2005.

Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzami biblistów polskich, Warszawa 1999.

Pawelec B., In vitro. Ważne rozmowy na trudny temat, Warszawa 2015.

Pawelec B., strona główna www przychodni lekarskiej Novum, [online]. Dostępny w World Wide Web: https://www.novum.com.pl/pl/o-novum/lekarze/bogda-pawelec/ [dostęp: 15.06.2018].

Pawelec B., Opowieści terapeutyczne o niepłodności, Łódź 2007.

Pawłowski Z., Hermeneutyczna metoda opowiadania we współczesnej egzegezie, „Collectanea Theologica” 1992, vol. 62, nr 1.

Stachula M., Idealna, Kraków 2016.

Stowarzyszenie na rzecz Doskonalenia Współczesnych Metod Diagnostyki i Leczenia Niepłodności „Dziecko”, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://bazy.ngo.pl/profil/97749/Stowarzyszenie-na-rzecz-Doskonalenia-Wspolczesnych-Metod-Diagnostyki-i-Leczenia-

Nieplodnosci-Dziecko [dostęp: 15.06.2018].

Stowarzyszenie Nasz Bocian, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nasz-bocian.pl/ [dostęp: 15.06.2018].

Straś-Romanowska M., Bartosz B., Żurko M., Badania narracyjne w psychologii, Warszawa 2010.

Szulc W., Terapia narracyjna – powrót do przeszłości, [w:] Książki, które pomagają żyć. Rewalidacja i terapeutyczna funkcja książki w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej, red. E.B. Zybert, Warszawa 2002.

Szymik S., Współczesne modele egzegezy biblijnej, Lublin 2013.

Tokarska U., Narracja autobiograficzna w terapii i promocji zdrowia, [w:] Narracja jako sposób rozumienia świata, red. J. Trzebiński, Gdańsk 2002.

Trzebiński J., Narracja jako sposób rozumienia świata, Gdańsk 2002.

Woźniczka-Paruzel B., Biblioterapia i czytelnictwo w środowiskach osób niepełnosprawnych, Toruń 2001.

Woźniczka-Paruzel B., Biblioterapia w środowisku współuzależnionych z grupy Al-Anon (od teorii do działań profilaktycznych), Toruń 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2018.60.121-139
Data publikacji: 2019-05-24 09:14:37
Data złożenia artykułu: 2018-06-30 22:25:34


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1297
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Barbara Anna Krzemińska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.