Media relations wybranych bibliotek toruńskich. Cele, narzędzia i plany rozwoju

Magdalena Cyrklaff-Gorczyca

Streszczenie w języku polskim


Budowanie pozytywnego wizerunku biblioteki w środowisku lokalnym wymaga znajomości i systematycznego wdrażania elementów public relations. Jednym z etapów tego działania są media relations, czyli utrzymywanie dobrych stosunków z przedstawicielami mediów, co może wpływać pozytywnie na odbiór organizacji w otoczeniu społecznym. W artykule przedstawiono analizę działań w ramach media relations trzech największych toruńskich bibliotek: Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej, Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej. Wykorzystano do tego metodę sondażu diagnostycznego oraz analizę treści stron internetowych badanych bibliotek. Biblioteka uniwersytecka i publiczna są dobrze przygotowane i prężnie działają w zakresie promocji, jednak utożsamiają to pojęcie z public relations i nie rozdzielają tych zagadnień w praktyce, natomiast biblioteka pedagogiczna nie ma sekcji ds. promocji i PR , ale zadanie utrzymywania kontaktu z mediami należy do jednego z pracowników. Żadna z bibliotek nie wykorzystuje w pełni możliwości, jakie daje posiadanie strony internetowej.


Słowa kluczowe


media relations, public relations, promocja, komunikacja społeczna, biblioteka uniwersytecka, biblioteka publiczna, biblioteka pedagogiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Akcja Innowacja – TVP3 Bydgoszcz – Telewizja Polska S.A., [online]. Dostępny w World Wide Web: http://bydgoszcz.tvp.pl/27055494/akcja-innowacja [dostęp: 22.12.2017].

Budzyński W., Public relations. Zarządzanie reputacją firmy, Warszawa 2001.

Goban-Klas T., Media i medioznawstwo, [w:] Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Warszawa–Bielsko-Biała 2007, s. 9–20.

Góźdź A., Sponsoring – czyżby 5 element promocji-mix?, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce” 2009, s. 35–38.

Kuźma D., Armatys K., Public relations – Encyklopedia zarządzania [online]. Dostępny w World Wide Web: https://mfiles.pl/pl/index.php/Public_relations [dostęp: 05.01.2018].

Łukasiuk M., PR NGOsów. Komunikacja strategiczna organizacji pozarządowych, Warszawa 2014.

Master TV Łuków – Tydzień bibliotek, [online]. Dostępny w World Wide Web: https://www.youtube.com/watch?v=Ll0E2flGBgw [dostęp: 22.12.2017].

Media relations. Handbook for libraries, [online]. American Library Association. Dostępny w World Wide Web: http://www.ala.org/advocacy/sites/ala.org.advocacy/files/content/ALA-Media-Relations-Handbook.pdf [dostęp: 05.01.2018].

Partnerzy bibliotek. Model komunikacji z otoczeniem, red. I. Jurczak, E. Okularczyk, Łódź 2008.

Radio 90 na czytelniczym happeningu w Cieszynie, [online]. Dostępny w World Wide Web: https://www.youtube.com/watch?v=mlakVjM9KAg [dostęp: 22.12.2017].

Sanowski P., Nowoczesny monitoring mediów, [w:] Public relations instytucji użyteczności publicznej, red. E. Hope, Gdańsk 2005, s. 55–63.

Schenkler I., Herrling T., Relacje z mediami. Przewodnik, tłum. M. Werbanowska, Warszawa 2009.

Taktyka i narzędzia PR, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.promujngo.com/strategia-pr-dla-ngo/taktyka-i-narzdzia-pr [dostęp: 22.12.2017].

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, Dz.U. 2005, Nr 169, poz. 1414.

Wojciechowska M., Media relations jako forma komunikacji marketingowej biblioteki, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2009, nr 2 (3), s. 81–91, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2009.020.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2018.60.99-110
Data publikacji: 2019-05-24 09:14:35
Data złożenia artykułu: 2018-07-16 19:44:47


Statystyki


Widoczność abstraktów - 943
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Magdalena Cyrklaff-Gorczyca

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.