V Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy „Biblioteka wielokulturowa – wielokulturowość w biblio tece. Użytkownicy – zbiory – usługi”, Lublin 22 marca 2018

Grażyna Piechota

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Branka M., Cieślikowska D., Wielokulturowa biblioteka, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa 2014, [online], http://www.biblioteki.org/poradniki/wielokulturowa_biblioteka.html

Has-Tokarz A., Malesa R., „Nowoczesna biblioteka – nowoczesny bibliotekarz” I Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy, „Wiadomości Uniwersyteckie" 2015, nr 3-4, s. 34-35.

Has-Tokarz A., Malesa R., II Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy, „Wiadomości Uniwersyteckie" 2015, nr 9, s. 40-41.

Has-Tokarz A., Malesa R., Lubelskie Fora Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy jako przestrzeń dyskusji nad wyzwaniami dla bibliotek w epoce cyfryzacji i nowych mediów, „Toruńskie Studia Bibliologiczne" 2016, nr 1, s. 277-285.

Manifest UNESCO/IFLA o bibliotece wielokulturowej, [online], https://www.sbp.pl/repository/dokumenty/manifest-unesco-wielokulturowe.pdf

Piechota G., IV Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy „Biblioteki partnerem – partnerzy dla bibliotek: modele – strategie – korzyści” (Lublin, 2 marca 2017 roku), „Folia Bibliologica" 2017, vol. 59, s. 315-322.

http://arch.ck.lublin.pl/index.php?mod=articles_category&acid=224
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2018.60.221-228
Data publikacji: 2019-05-24 09:14:42
Data złożenia artykułu: 2018-11-06 12:44:30


Statystyki


Widoczność abstraktów - 430
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Grażyna Piechota

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.