Zarządzanie danymi badawczymi i ich archiwizacja w działalności biblioteki

Svitlana Chukanova

Streszczenie w języku polskim


W epoce technologii informacyjnych dane badawcze nabrały większego znaczenia niż zwykłe publikacje naukowe bez zbiorów danych. Zbiory danych traktowane są jako teksty, mogą posiadać DOI i mogą być cytowane zgodnie ze standardem opisu bibliograficznego. Zarządzanie danymi badawczymi stanowi wieloetapowy i zawiły proces, który może być realizowany we współpracy z biblioteką lub jednostkami zajmującymi się zachowaniem zasobów cyfrowych w laboratoriach instytucji badawczych. Dla zaawansowanych analityków ważną sprawą jest praca nad tworzeniem sieci umożliwiającej szeroką eksplorację rezultatów badań i włączenie w ten proces także bibliotek i ekspertów danych.


Słowa kluczowe


zarządzanie danymi badawczymi, cykl życia danych badawczych, archiwizacja danych cyfrowych, zasoby informacji, bibliotekarz danych

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Borgman, C. (2010). Scholarship in the Digital Age: Information, Infrastructure, and the Internet (pp. 120–122). Cambridge, MA: MIT Press.

Data Management, Florida State University Libraries. (n.d.). Retrieved November 3, 2019, from https://www.lib.fsu.edu/drs/rdm

DataONE. (n.d.). Retrieved November 3, 2019, from https://www.dataone.org/DMPonline. (n.d.). Retrieved November 3, 2019, from https://dmponline.dcc.ac.uk/

DMPTool. (n.d.). Retrieved November 3, 2019, from https://dmptool.org/

FAIR Principles, GO FAIR. (n.d.). Retrieved November 3, 2019, from https://www.go-fair.org/fair-principles/

FAIRification Process, GO FAIR. (n.d.). Retrieved November 3, 2019, from https://www.go-fair.org/fair-principles/fairification-process/

Good Management of Research Data Policy. Retrieved January 18, 2020, from http://www.gla.ac.uk/media/media_406078_en.pdf

Home, re3data.org. (n.d.). Retrieved November 3, 2019, from https://www.re3data.org/Implementing FAIR Data Principles: The Role of Libraries. (2017). Retrieved November 3, 2019, from https://libereurope.eu/wp-content/uploads/2017/12/LIBER-FAIR-Data.pdf

Joint Declaration of Data Citation Principles – FINAL, FORCE11. (n.d.). Retrieved November 3, 2019, from https://www.force11.org/datacitationprinciples

Kowalczyk, S. (2018). Digital Curation for Libraries and Archives (p. 38). Santa Barbara, CA: Libraries Unlimited.

Library. University of Ottawa. (n.d.). Retrieved November 3, 2019, from https://biblio.uottawa.ca/en/services/faculty/research-data-management

Open Source tools for Data Science, Coursera. (n.d.). Retrieved November 3, 2019, from https://ru.coursera.org/learn/open-source-tools-for-data-science

Ray, J. M. (2014). Research data management : practical strategies for information professionals (p. 12) . West Lafayette: Purdue University Press.

Research Data Management and Sharing | Coursera. (n.d.). Retrieved November 3, 2019, from https://www.coursera.org/learn/data-management

Research Data MANTRA. (n.d.). Retrieved November 3, 2019, from https://mantra.edina.ac.uk/

Research data training and skills, The University of Edinburgh. (n.d.). Retrieved January 18, 2020, from https://www.ed.ac.uk/information-services/research-support/researchdata-service/training

Rice, R., & Southall, J. (2016). The Data Librarian’s Handbook (pp. 15–17). London: Facet Publishing. DOI: https://doi.org/10.29085/9781783301836.

University of Glasgow – MyGlasgow – Data management support for researchers – RDM at Glasgow. (n.d.). Retrieved November 3, 2019, from https://www.gla.ac.uk/myglasgow/

datamanagement/rdmatglasgow/

Well packaged datasets. (n.d.). Retrieved November 3, 2019, from https://frictionlessdata.io/field-guide/well-packaged-datasets/

What is research data management?, Library. University of Ottawa. (n.d.). Retrieved November 3, 2019, from https://biblio.uottawa.ca/en/services/faculty/research-datamanagement/what-research-data-management
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2019.61.85-98
Data publikacji: 2020-05-29 07:51:59
Data złożenia artykułu: 2019-11-03 16:38:39


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1061
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Svitlana Chukanova

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.