Autor - szczegóły

Rybińska, Agata, Zakład Kultury i Historii Żydów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  • Vol 58 (2016) - Sprawozdania z konferencji
    Sprawozdanie z konferencji Kultura książki żydowskiej w Europie Środkowowschodniej w XIX i XX w. Uniwersytet Wrocławsk i, 21–22 kwietnia 2015 roku
    Szczegóły  PDF