Autor - szczegóły

Matczuk, Alicja, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  • Vol 59 (2017) - Recenzje
    Rec.: Bibliografia dorobku naukowego pracowników Instytutu Filologii Polskiej UMCS do roku 2013, red. Beata Maksymiuk-Pacek, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska. Lublin: Wydawn. UMCS, 2014, ss. 688.
    Szczegóły  PDF