Autor - szczegóły

Matczuk, Alicja, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  • Vol 58 (2016) - Artykuły
    U progu nowożytnej polskiej bibliografii dziedzinowej. Julian Aleksander Kamiński i jego Piśmiennictwo polskie rolniczo-technologiczne od roku 1549 do 1835 (1836)
    Streszczenie w języku polskim  PDF