Autor - szczegóły

Has-Tokarz, Anita Lidia, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska