Autor - szczegóły

Bogowska, Anna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  • Vol 57 (2015) - Materiały i Sprawozdania
    Sprawozdanie z wystawy Polska na Mapach XIX-wiecznych – prezentacja wybranych map ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej UMCS zorganizowanej w ramach XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii (BG UMCS w Lublinie w 2013 roku)
    Streszczenie w języku polskim  PDF