Autor - szczegóły

Dymmel, Anna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska