Autor - szczegóły

Kuna, Jakub, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska