Autor - szczegóły

Němcová, Lucia, Štátna vedecká knižnica v Prešove Państwowa Biblioteka Naukowa w Preszowie, Słowacja, Słowacja

  • Vol 61 (2019) - Sprawozdania z konferencji
    Sprawozdanie z konferencji „Obraz stosunków wyznaniowych i przekonań religijnych w kulturze książki oraz źródłach (osoby – wydarzenia – zabytki)”, Państwowa Biblioteka Naukowa w Preszowie, 10–11 września 2019 roku
    Szczegóły  PDF