Autor - szczegóły

Latoch-Zielińska, Małgorzata, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska