Autor - szczegóły

Przybysz-Stawska, Magdalena, Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytet Łódzki, Polska

  • Vol 59 (2017) - Sprawozdania z konferencji
    Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Książka w mediach – media w książce. Korespondencje i transpozycje” (Lublin, 12–13 października 2017 roku)
    Szczegóły  PDF