Autor - szczegóły

Przybysz-Stawska, Magdalena Aneta, Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytet Łódzki, Polska