Autor - szczegóły

Malesa, Renata, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Polska