Autor - szczegóły

Gierczak, Sylwia Katarzyna, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska