Kontakt

Adres

Redakcja Annales UMCS, sectio FF
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
Stara Humanistyka, p. 322
20-031 Lublin

Osoba do kontaktu

Monika Gabryś-Sławińska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
Email: monikagabrys@wp.pl

Wsparcie techniczne

Aneta Okuń
Email: support@journals.umcs.pl