Widmowa obecność (nie)umarłej matki w opowiadaniach Shirley Jackson

Alicja Świca

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób literatura gotycka w wydaniu Shirley Jackson stawała się narzędziem, za pomocą którego pisarka mogła przedstawić zmiany społeczne i kulturalne swoich czasów. Jackson używa elementów gotyku kobiecego do opisania sytuacji kobiet w latach 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Autorka artykułu omawia dwa opowiadania Jackson –The Daemon Lover i The Tooth. Skupiając się na relacji matka-córka, autorka za pomocą teorii psychoanalitycznych udowadnia, że kobiety w tekstach amerykańskiej pisarki próbują przeciwstawić się przypisywanym im rolom społecznym. Wyparta tęsknota za matką utrudnia bądź nawet uniemożliwia bohaterkom opowiadań Jackson wykształcenie własnej osobowości i osiągnięcie niezależności, a tym samym znaczącej pozycji w społeczeństwie.


Słowa kluczowe


Shirley Jackson; gotyk kobiecy; psychoanaliza; role społeczne; The Daemon Lover; The Tooth

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Sources

Jackson, Shirley. (2005a). The Daemon Lover. In: Shirley Jackson, The Lottery and Other Stories (pp. 30–66). New York: Farrar, Straus and Giroux.

Jackson, Shirley. (2005b). The Tooth. In: Shirley Jackson, The Lottery and Other Stories (pp. 497–538). New York: Farrar, Straus and Giroux.

References

Anolik, Ruth, Bienstock. (2003). The Missing Mother: The Meanings of Maternal Absence in the Gothic Mode. Modern Language Studies, 33(1), pp. 24–43.

Berthin, Christine. (2010). Gothic Hauntings: Melancholy Crypts and Textual Ghosts. New York: Palgrave Macmillan.

Burkert, Walter. (1985). Greek Religion. Mass: Harvard University Press.

Davison, Carol, Margaret. (2009). Gothic Literature 1764–1824. Cardiff: University of Wales Press.

Dever, Carolyn. (1998). Death and the Mother from Dickens to Freud: Victorian Fiction and the Anxiety of Origins. New York: Cambridge University Press.

Fiedler, Leslie. (1997). Love and Death in the American Novel. Illinois: Dalkey Archive Press.

Freud, Sigmund. (1915). Repression. London: Hogarth.

Hall, Joan, Wylie. (1993). Shirley Jackson: A Study of the Short Fiction. New York: Twayne.

Heiland, Donna. (2008). Gothic and Gender: An Introduction. New York: John Wiley & Sons.

Kahane, Claire. (1985). The Gothic Mirror. In: Shirley Nelson Gardner, Claire Kahane, Madelon Sprengnether (eds.), The (M)other Tongue: Essays in Feminist Psychoanalytic Interpretation (pp. 334–351). New York: Cornell University Press.

Kilgour, Maggie. (1995). The Rise of the Gothic Novel. New York: Routledge.

Kristeva, Julia. (1992). Black Sun. Depression and Melancholia. New York: Columbia University Press.

Milbank, Alison. (1994). Milton, Melancholy and the Sublime in the “Female” Gothic from Radcliffe to Le Fanu. Women’s Writing, 1(2), pp. 143–160.

Mongia, Padmini. (1993). “Ghosts of the Gothic”: Spectral Women and Colonized Spaces in Lord Jim. The Conradian, 17(2), pp. 1–16.

Mulvey-Roberts, Marie. (1998). The Handbook to Gothic Literature. New York: New York University Press.

Nakagawa, Chiho. (2008). Fears of the Demon Lover: Female Paranoia in the Demon Lover Stories by Elizabeth Bowen and Shirley Jackson. Journal of Gender Studies, 11, pp. 55–71.

Parks, John G. (1984). Chambers of Yearning. Twentieth Century Literature, 30(1), pp. 15–29.

Rubenstein, Roberta. (1996). House Mothers and Haunted Daughters: Shirley Jackson and Female Gothic. Tulsa Studies in Women’s Literature, 15(2), pp. 309–331.

Sandler, Joseph, Dare, Christopher, Holder, Alex. (1992). The Patient and the Analyst: The Basis of the Psychoanalytic Process. London: Karnac Books.

Smith, Andrew, Wallace, Diana. (2004). The Female Gothic: Then and Now. Gothic Studies, 6(1), pp. 1–7.

Smith, Andrew, Wallace, Diana. (2009). Children of the Night: Shirley Jackson’s Domestic Female Gothic. The Female Gothic: New Directions (pp. 152–165). New York: Palgrave Macmillan.

Trowbridge, Serena. (2013). Christina Rossetti’s Gothic. London: Bloomsbury Publishing.

Wallace, Diana. (2004). Uncanny Stories: The Ghost Story as Female Gothic. Gothic Studies, 6(1), pp. 57–68.

Wallace, Diana. (2013). Female Gothic Histories: Gender, History and the Gothic. Cardiff: University of Wales Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2020.38.2.191-203
Data publikacji: 2020-12-29 08:16:54
Data złożenia artykułu: 2019-11-25 00:09:32


Statystyki

Widoczność abstraktów - 301
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 209

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Alicja Świca

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.