Regionalna literatura polietniczna pogranicza białoruskopolsko- ukraińskiego o życiu i wartościach twórczych

Maria Zhigalova

Streszczenie w języku polskim


W artykule autorka omawia pojęcie „regionalna literatura wieloetniczna”, pokazuje jej specyfikę: różnorodność gatunkową, tematyczną i problemową, charakter języka i stylu, a także zwraca uwagę na rolę inter-języka oraz inter-kultury w odbiorze czytelników. Na przykładzie analizy wybranych wierszy Liubow Kraszewskiej, Dymitra Kowalowa, Vladimira Kuczmińskiego, opowiadania Zbigniewa Włodzimierza Fronczka pokazuje kwestie funkcjonowania teoretycznych i praktycznych aspektów literatury regionalnej, która odzwierciedla wartości życiowe i twórcze pogranicza, pokazuje możliwości konsolidacji wielokulturowego społeczeństwa za pomocą literatury.


Słowa kluczowe


regionalna literatura wieloetniczna; wielokulturowe społeczeństwo; wartości życiowe i twórcze; inter-język; inter-kultura

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Sources

Frončak, Źbihnieŭ Uladzimiež. (2017). Anioly, čerci i kabiety: apaviadanni. Pierievod na bielorusskиj jazyk Pavla Liechnoviča. Brest: Aĺtiernativa. [Фрончак, Зьбігнеў Уладзімеж. (2017). Анёлы, чэрці і кабеты: апавяданні. Перевод на белорусский язык Павла Лехновича.Брэст: Альтернатива.]

Krasevskaâ, Lûbovʹ Nikolaevna. (2009). Na dva golosa: sbornik stihov. Brest: «Alʹternativa». [Красевская, Любовь Николаевна. (2009). На два голоса: сборник стихов.Брест: «Альтернатива».]

Kovalëv, Dmitrij. (1982). Komu čto dorogo…: lirika. Minsk: Mastackaâ lіtaratura. [Ковалёв, Дмитрий. (1982). Кому что дорого…: лирика. Минск: Мастацкая літаратура.]

Kučminskij, Vladimir Dmitrijevič. (2017). Vidavočnaje z advarotnaha boku: ironija, humar, satyra. Malaryta. [Кучминский, Владимир Дмитриевич. (2017). Відавочнае з адваротнага боку: іронія, гумар, сатыра. Маларыта.]

References

Anisimov, Kirill Vladislavovič. (2005). Problemy poètiki literatury Sibiri XIX-načala XX vekov (Osobennosti stanovleniâ i razvitiâ regionalʹnoj literaturnoj tradicii).Tomsk : Izd-vo Tomskogo universiteta. [Анисимов, Кирилл Владиславович. (2005).Проблемы поэтики литературы Сибири XIX-начала XX веков (Особенности становления и развития региональной литературной традиции).Томск : Изд-во Томского университета.]

Beženaru, Lûdmila. (2012). Prostye zvuki rodiny moej. Kulʹturologičeskoe issledovanie mentaliteta maloj rodiny. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing. [Беженару, Людмила. (2012). Простые звуки родины моей. Культурологическое исследование менталитета малой родины. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing.]

Fedorov, Andrej Venediktovič. (1983). Osnovy obŝej teorii perevoda. Moskva: Vysšaâ škola. [Федоров, Андрей Венедиктович. (1983). Основы общей теории перевода. Москва: Высшая школа.]

Hnilamiodaŭ, Uladzimir. (2012). «Zastavacca saboj…». Ukladaĺnik Mikola Mikulič.Minsk: Vydavniectva «Čietyrie čietviertи». [Гніламёдаў, Уладзімір. (2012). «Заставацца сабой…». Укладальнік Мікола Мікуліч.Мінск: Выдавецтва «Четыре четверти».]

Latipov, Zagir A., Bykova, Svetlana S., Zhigalova, Maria P. (2016). The Family Club Activities for Organizing a Social Partnership of the Pre-School Educational Institution and the Family. International Journal of Environmental & Science Education, 11(5), p. 655–662.

Suslova, Tatʹâna Ivanovna. (2004). Obŝečelovečeskoe i nacionalʹnoe v kulʹture: vyzov globalizacii. In: Obŝečelovečeskoe i nacionalʹnoe v filosofii: II meždunarodnaâ naučno-praktičeskaâ konferenciâ KRSU (27–28 maâ 2004 g.). Materialy vystuplenij(pp. c.177–183). Bishkek. [Суслова, Татьяна Ивановна. (2004). Общечеловеческое и национальное в культуре: вызов глобализации. B: Общечеловеческое и национальное в философии: II международная научно-практическая конференция КРСУ (27–28 мая 2004 г.). Материалы выступлений (c. 177–183). Бишкек.]

Tomahin, Gennadij Dmitrievič. (1988). Realii-amerikanizmy. Moskva: Vysšaâ škola. [Томахин, Геннадий Дмитриевич. (1988). Реалии-американизмы. Москва: Высшая школа.]

Žigalova, Mariâ. (2012). Ètnovitalʹnostʹ i mulʹtikulʹturnostʹ v literature: interpretaciâ i analiz. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing. [Жигалова, Мария. (2012). Этновитальность и мультикультурность в литературе: интерпретация и анализ. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing.]

Žigalova, Mariâ Petrovna. (2014). Filologičeskij analiz hudožestvennogo proizvedeniâ kak mežkulʹturnogo universuma. Brest: BrGU imeni A. S. Puškina. [Жигалова, Мария Петровна. (2014). Филологический анализ художественного произведения как межкультурного универсума.Брест: БрГУ имени А. С. Пушкина.]

Žigalova, Mariâ Petrovna. (2017). Poliètničeskaâ literatura Maloritčiny: interpretaciâ i analiz proizvedenij. Brest: BrGTU. [Жигалова, Мария Петровна. (2017). Полиэтническая литература Малоритчины: интерпретация и анализ произведений. Брест: БрГТУ.]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2020.38.1.147-169
Data publikacji: 2020-12-21 11:39:08
Data złożenia artykułu: 2020-03-02 16:50:18


Statystyki

Widoczność abstraktów - 302
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 78

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Maria Zhigalova

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.