Obraz Marii Łazicz w prozie wspomnieniowej Afanasija Feta

Joanna Dziedzic

Streszczenie w języku polskim


Artykuł poświęcony jest analizie obrazu Marii Łazicz w dziele Ранние годы моей жизни Afanasija Feta. Ukochana autora pojawia się w utworze, gatunkowo należącym do prozy wspomnieniowej, jako Jelena Łarina. Omówione zostały elementy biograficzne oraz beletryzacyjne (nawiązania literackie, wykorzystanie znanych modeli charakterów postaci, dramatyzacja wątku miłosnego) wykorzystane do budowania tego portretu literackiego. Ukazane zostały zjawiska społeczne i literackie, takie jak np. georgesandyzm, przewartościowanie pojęć dotyczących małżeństwa, które wpłynęły na ukształtowanie charakteru Marii.


Słowa kluczowe


Maria Łazicz; Jelena Łarina; proza wspomnieniowa; wątek miłosny; beletryzacja; georgesandyzm

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Source

Fet, Afanasij Afanas’evič. (1983). Vospominaniâ. Moskva: Pravda. [Фет, Афанасий Афанасьевич. (1983). Воспоминания. Москва: Правда.]

References

Blagoj, Dmitrij Dmitrievič. (1981). Mir kak krasota (O „Večernih ognâh” A. Feta). [Благой, Дмитрий Дмитриевич. (1981). Мир как красота (О «Вечерних огнях» А. Фета)]. Downloaded from: http://az.lib.ru/f/fet_a_a/text_0020.shtml (access: 14.05.2020).

Blagoj, Dmitrij Dmitrievič. (1983). Afanasij Fet – poet i čelovek. In: Afanasij Fet (ed.), Vospominaniâ (pp. 3–26). Moskva: Pravda. [Благой, Дмитрий Дмитриевич. (1983). Афанасий Фет – поэт и человек. В: Афанасий Фет, Воспоминания (c. 3–26). Москва: Правда.]

Buhštab, Boris Jakovlevič. (2020). Sud’ba literaturnogo nasledstva A.A. Feta. [Бухштаб, Борис Яковлевич. (2020). Судьба литературного наследства А.А. Фета.]. Downloaded from: http://litnasledstvo.ru/site/online (access: 02.04.2020).

Čeremisinova, Larisa Ivanovna. (2008). Iz tvorčeskoj istorii knigi A.A. Feta “Moi vospominaniâ”. Izvestiâ Saratovskogo universiteta. Ser. Filologia. Žurnalistika, 2, pp. 42–43. [Черемисинова, Лариса Ивановна. (2008). Из творческой истории книги А.А. Фета «Мои воспоминания». Известия Саратовского университета. Сер. Филология. Журналистика, 2, c. 42–43.]

Czermińska, Małgorzata. (2009). Autobiografia. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria.

Czykwin, Jan. (1984). Afanasij Fet. Studium historycznoliterackie. Białystok: Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku.

Głowiński, Michał, Kostkiewiczowa, Teresa, Okopień-Sławińska, Aleksandra, Sławiński, Janusz. (2008). Słownik terminów literackich. Wrocław: Ossolineum.

Kafanova, Ol’ga Bodovna. (2012). Žoržsandizm kak âvlenie russkoj kul’tury. In: Dialog kul’tur v usloviâh globalizacji: XII meždunarodnye Lihačevskie naučnye čteniâ, 17–18 maâ 2012 g. T. 1 Doklady (pp. 461–463). Sankt Peterburg: SPbGUP. [Кафанова, Ольга Бодовна. (2012). Жоржандизм как явление русской культуры. B: Диалог культур в условиях глобализации: XII Международные Лихачевские научные чтения, 17–18 мая 2012 г. Т. 1: Доклады (c. 461–463). Санкт Петербург: СПбГУП.]

Klenin, Emily. (1991). Fet and Maria Lazič. Russian Literature, XXX, pp. 135–198.

Przybył, Iwona. (2008–2009). Obyczaj zaręczyn i jego rola w procesie konstruowania małżeństwa. Młodzież a Rodzina. Roczniki Socjologii Rodziny, XIX, pp. 33–49.

Savinkov, Sergej Vladimirovič. (2008). Memuaristika. In: Natan Nikolaevič Tamarčenko (ed.), Poetika. Slovar’ aktual’nyh terminov i ponâtij (pp. 118–119). Moskva: Izdatel’stvo Kulaginoj – Intrada. [Савинков, Сергей Владимирович. (2008). Мемуаристика. В: Натан Давидович Тамарченко (ред.), Поэтика. Словарь актуальных терминов и понятий (c. 118–119). Москва: Издательство Кулагиной – Intrada.]

Toporov, Vladmir Nikolaevič. (1987). K issledovaniû anagramatičeskih struktur. In: Tat’âna Vladmimirovna Civ’ân (ed.), Isselovaniâ po etimologii i semantike. T. 1 (pp. 193–238). Moskva: Izdatel’stvo Nauka. [Топоров, Владимир Николаевич. (1987). К исследованию анаграмматических структур. В: Татьяна Владимировна Цивьян (ред.), Исследования по этимологии и семантике. Т. 1 (c. 193–238). Москва: Издательство Наука.]

Venclova, Tomas. (1985). A.A. Fet "Moego tot bezumstva želal...". Russian Literature, XVII, pp. 87–110. [Venclova, Tomas. (1985). А.А. Фет «Моего тот безумства желал...». Russian Literature, XVII, c. 87–110.]

Zaleski, Marek. (2004). Formy pamięci. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2020.38.2.145-156
Data publikacji: 2020-12-29 08:16:46
Data złożenia artykułu: 2020-04-21 18:13:11


Statystyki

Widoczność abstraktów - 230
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 166

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Joanna Dziedzic

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.