Tabu dziecięce

Barbara Marta Boniecka

Streszczenie w języku polskim


Posiłkuję się naturalnymi rozmowami z udziałem dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz pytaniami testowymi dotyczącymi zakazów stawianych dzieciom. Dochodzę do konkluzji, że dotyczące dzieci zakazy i nakazy osób dorosłych świadczą o poszerzeniu znaczenia tabu. Zakazy nakładane na dzieci mają na celu ochronę ich życia i zdrowia oraz zachowania bezpieczeństwa i ich etykietalnych zachowań. Dziecięce tabu nie spotyka się z konsekwencjami w postaci kary boskiej lub kary sił nadprzyrodzonych. Kara za sprzeciwianie się zakazom jest sankcjonowana prawnie, a także społecznie i obyczajowo.


Słowa kluczowe


tabu; znaczenie; dzieci; zakaz; zdrowie; życie; prawo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boniecka B., 1997, Kształt dziecięcego słowa, Lublin.

Dz.U. 1999 nr 90 poz. 999, [na]: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990900999 [dostęp: 22.09.2016].

Frazer J. G., 1969, Złota gałąź – studia z magii i religii, Warszawa.

Freud Z., 1993, Totem i tabu. Kilka zgodności w życiu psychicznym dzikich i neurotyków, Warszawa.

Godula A., 2009, Język dziecka a jego zainteresowania, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. B. Bonieckiej, Lublin.

Orłowska J., 2009, Stereotyp dziecka w wyobrażeniach małych dzieci, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. B. Bonieckiej, Lublin.

Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, 2003, t. 42, red. H. Zgółkowa, Poznań.

Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, 2004, t. 48., red. H. Zgółkowa, Poznań.

Słownik etnologiczny – terminy ogólne, 1987, red. Z. Staszczak, Poznań.

Tabu, [na:] http://pl.wikipedia.org/wiki/Tabu_(ujednoznacznienie) [dostęp: 22.09.2016].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2016.34.1.187
Data publikacji: 2016-12-13 11:15:41
Data złożenia artykułu: 2016-03-20 18:32:56


Statystyki

Widoczność abstraktów - 200
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 88

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Barbara Marta Boniecka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.