“Great slaughter of Armageddon”. About the times of the end in the Watch Tower Society publications

Łukasz Rzepka

Abstract


Publications of Jehovah’s Witnesses contain numerous references to the vision of the end of the world which they preach. The doctrine of the Organization belongs to millenarian stream and proclaims that the Kingdom of God began in 1914, when Jesus ascended the throne. Mankind, according to the Watch Tower, is living “the last days”. The current situation in the world indicates that humanity should expect “great slaughter of Armageddon”. 144 000 anointed will watch Armageddon from the “new heaven” and they will oversee the works carried out on the “new earth”. After the Millennial Day of Judgment, Jehovah will release Satan and his demons who will put humanity to the proof. At the end the death will be destroyed. God, people and animals will be experiencing the joyful communion for eternity. This article does not claim the right to interfaith controversy or apology for any Christian confession, but it merely attempts to comprehensively analyse the postapocalyptic world taught by Jehovah’s Witnesses.


Keywords


apocalypse; Armageddon; millenarianism; a new earth; a new heaven; the slaughter; the Watchtower; the Jehovah’s Witnesses

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Adamczyk H., Organizacja. Dzieje działalności i przemian, Głogów 2010.

Armagedon – radosny początek, „Strażnica” 2005, 1 grudnia.

Bednarski W., „Pokolenie roku 1914” i oczekiwania Świadków Jehowy, b. m. 2015.

Bednarski W., Armagedon w 1975 roku „możliwy” czy „prawdopodobny”?, Tychy 2009.

Bednarski W., Rok 1925 i „Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą!”, Szydłówek–Toruń–Gdańsk 2015.

Bednarski W., W obronie wiary, Toruń 2015.

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, 1990.

Bóg ma dla nas Dobrą Nowinę, 2012.

Czego naprawdę uczy Biblia?, 2005.

Czy Armagedonu trzeba się bać?, „Przebudźcie się” 2005, 8 lipca.

Czy otrzymałeś „ducha prawdy”?, „Strażnica” 2002, 1 lutego.

Czy życie w raju będzie nudne?, „Strażnica” 2011, 1 maja (R).

Dlaczego oczekujesz roku 1975?, „Strażnica” 1969, nr 5.

Grzywa J., Religijność Świadków Jehowy w Polsce, „Nomos” 1998, nr 22/23.

Jak powstało życie? Przez ewolucję czy przez stwarzanie?, 1989.

Jaroś E., Eschatologiczny wymiar języka w polskich publikacjach Świadków Jehowy, [w:] Język tożsamości,

red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski 2015.

Koniec świata – strach, fascynacja i rozczarowanie, „Strażnica” 2013, 1 stycznia (R).

Koniec świata, „Przebudźcie się” 2015, nr 11.

Królestwo Boże panuje, 2014.

Oddawaj cześć jedynemu prawdziwemu Bogu, 2002.

Piegza J., Świadkowie Jehowy. Geneza i struktura kontestacji religijnej, Kraków 1994.

Poczytani za godnych otrzymania Królestwa, „Strażnica” 2002, 1 lutego.

Poczytani za godnych otrzymania Królestwa, „Strażnica” 2008, 15 stycznia (S).

Pokładajmy ufność w Jah, Jehowie!, „Strażnica” 1988, nr 11.

Popiół-Wojciechowska P., Wizja Armagedonu przedstawiana przez organizację Strażnica – Towarzystwo

Biblijne i Traktatowe (Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy), [w:] Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, red. K. Konarska, P. Kowalski, Wrocław 2012.

„Pójdziemy z wami”, „Strażnica” 2016, nr 1 (S).

Prowadzenie rozmów na podstawie pism, 2001.

Radujmy się w nadziei, „Strażnica” 2012, 15 marca (S).

Radujmy się z zaślubin Baranka!, „Strażnica” 2014, 15 lutego (S).

Rataj M., Wizja przyszłości świadków Jehowy, „Przegląd Religioznawczy” 2001, nr 1.

Rozkoszuj się życiem wiecznym na ziemi!, 1987.

Russell Ch. T., Dokonana Tajemnica, Nowy Jork 1925.

Russell Ch. T., The Time is at Hands, Allegheny 1907.

Rutherford J. F., Miliony z obecnie żyjących nie umrą, Warszawa 1920.

Rutherford J. F., Światło, t. II, Nowy Jork 1930.

„Stale podążają za Barankiem”, „Strażnica” 2009, 15 lutego (S).

Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, 1995.

The Watchtower Announcing Jehovah’s Kingdom, 1892.

Trzy światy. Świat ówczesny, świat teraźniejszy, nadchodzący świat, „Strażnica” 1959, nr 14.

Tyloch W., Leksykon religioznawczy, Warszawa 1988.

Uchan J., Obraz człowieka w doktrynie Świadków Jehowy, „Studia Ełckie” 2009, nr 11.

Ucz się od Wielkiego Nauczyciela, 2003.

Wiara skłania nas do cierpliwości i wytrwałości w modlitwie, „Strażnica” 1997, 15 listopada.

Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego, 1995.

Wnikliwe poznawanie Pism, t. I–II, 2006.

Wspaniały finał Objawienia jest bliski!, 1993.

„Zarządzenie” w celu spełnienia zamierzenia Bożego, „Strażnica” 2006, 15 lutego.

Zimniak-Hałajko M., Raj oswojony. Antropologia nowych ruchów religijnych, Gdańsk 2003.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2016.34.2.173
Data publikacji: 2016-12-22 13:37:27
Data złożenia artykułu: 2016-06-30 10:51:52


Statistics


Total abstract view - 810
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 3701

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Łukasz Rzepka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.