"Wielka rzeź Armagedonu". O czasach końca w publikacjach Towarzystwa Strażnica

Łukasz Rzepka

Streszczenie w języku polskim


Publikacje Świadków Jehowy obfitują w treści proklamowanej przez nich wizji końca świata. Doktryna Organizacji wpisuje się w nurt millenarystyczny, a głoszone przez nich Królestwo Boże według oficjalnej wykładni rozpoczęło swoje rządy w 1914 roku, kiedy Jezus objął w nim panowanie. Ludzkość, zdaniem Towarzystwa Strażnica, żyje w „dniach ostatnich”. Aktualna sytuacja na świecie wskazuje, iż należy oczekiwać „wielkiej rzezi Armagedonu”. Po tych wydarzeniach nastanie „nowe niebo”, w którym przebywać będzie 144 000 wybranych. Będą oni panowali nad pracami przeprowadzanymi na „nowej ziemi”. Po Tysiącletnim Dniu Sądu, Jehowa wypuści Szatana i jego demony, by poddali ludzkość ostatniej próbie. Na koniec zostanie unicestwiona śmierć. Wieczność będzie radosnym przeżywaniem obcowania z Bogiem, ludźmi i zwierzętami.  Artykuł nie rości sobie prawa do polemiki międzywyznaniowej czy apologii, którejkolwiek konfesji chrześcijańskiej, ma na celu jedynie przekrojową analizę świata „post-apo” głoszonego przez Świadków Jehowy.


Słowa kluczowe


apokalipsa; Armagedon; millenaryzm; nowa ziemia; nowe niebo; rzeź; Strażnica; Świadkowie Jehowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczyk H., Organizacja. Dzieje działalności i przemian, Głogów 2010.

Armagedon – radosny początek, „Strażnica” 2005, 1 grudnia.

Bednarski W., „Pokolenie roku 1914” i oczekiwania Świadków Jehowy, b. m. 2015.

Bednarski W., Armagedon w 1975 roku „możliwy” czy „prawdopodobny”?, Tychy 2009.

Bednarski W., Rok 1925 i „Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą!”, Szydłówek–Toruń–Gdańsk 2015.

Bednarski W., W obronie wiary, Toruń 2015.

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, 1990.

Bóg ma dla nas Dobrą Nowinę, 2012.

Czego naprawdę uczy Biblia?, 2005.

Czy Armagedonu trzeba się bać?, „Przebudźcie się” 2005, 8 lipca.

Czy otrzymałeś „ducha prawdy”?, „Strażnica” 2002, 1 lutego.

Czy życie w raju będzie nudne?, „Strażnica” 2011, 1 maja (R).

Dlaczego oczekujesz roku 1975?, „Strażnica” 1969, nr 5.

Grzywa J., Religijność Świadków Jehowy w Polsce, „Nomos” 1998, nr 22/23.

Jak powstało życie? Przez ewolucję czy przez stwarzanie?, 1989.

Jaroś E., Eschatologiczny wymiar języka w polskich publikacjach Świadków Jehowy, [w:] Język tożsamości,

red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski 2015.

Koniec świata – strach, fascynacja i rozczarowanie, „Strażnica” 2013, 1 stycznia (R).

Koniec świata, „Przebudźcie się” 2015, nr 11.

Królestwo Boże panuje, 2014.

Oddawaj cześć jedynemu prawdziwemu Bogu, 2002.

Piegza J., Świadkowie Jehowy. Geneza i struktura kontestacji religijnej, Kraków 1994.

Poczytani za godnych otrzymania Królestwa, „Strażnica” 2002, 1 lutego.

Poczytani za godnych otrzymania Królestwa, „Strażnica” 2008, 15 stycznia (S).

Pokładajmy ufność w Jah, Jehowie!, „Strażnica” 1988, nr 11.

Popiół-Wojciechowska P., Wizja Armagedonu przedstawiana przez organizację Strażnica – Towarzystwo

Biblijne i Traktatowe (Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy), [w:] Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, red. K. Konarska, P. Kowalski, Wrocław 2012.

„Pójdziemy z wami”, „Strażnica” 2016, nr 1 (S).

Prowadzenie rozmów na podstawie pism, 2001.

Radujmy się w nadziei, „Strażnica” 2012, 15 marca (S).

Radujmy się z zaślubin Baranka!, „Strażnica” 2014, 15 lutego (S).

Rataj M., Wizja przyszłości świadków Jehowy, „Przegląd Religioznawczy” 2001, nr 1.

Rozkoszuj się życiem wiecznym na ziemi!, 1987.

Russell Ch. T., Dokonana Tajemnica, Nowy Jork 1925.

Russell Ch. T., The Time is at Hands, Allegheny 1907.

Rutherford J. F., Miliony z obecnie żyjących nie umrą, Warszawa 1920.

Rutherford J. F., Światło, t. II, Nowy Jork 1930.

„Stale podążają za Barankiem”, „Strażnica” 2009, 15 lutego (S).

Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, 1995.

The Watchtower Announcing Jehovah’s Kingdom, 1892.

Trzy światy. Świat ówczesny, świat teraźniejszy, nadchodzący świat, „Strażnica” 1959, nr 14.

Tyloch W., Leksykon religioznawczy, Warszawa 1988.

Uchan J., Obraz człowieka w doktrynie Świadków Jehowy, „Studia Ełckie” 2009, nr 11.

Ucz się od Wielkiego Nauczyciela, 2003.

Wiara skłania nas do cierpliwości i wytrwałości w modlitwie, „Strażnica” 1997, 15 listopada.

Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego, 1995.

Wnikliwe poznawanie Pism, t. I–II, 2006.

Wspaniały finał Objawienia jest bliski!, 1993.

„Zarządzenie” w celu spełnienia zamierzenia Bożego, „Strażnica” 2006, 15 lutego.

Zimniak-Hałajko M., Raj oswojony. Antropologia nowych ruchów religijnych, Gdańsk 2003.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2016.34.2.173
Data publikacji: 2016-12-22 13:37:27
Data złożenia artykułu: 2016-06-30 10:51:52


Statystyki

Widoczność abstraktów - 236
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 382

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Łukasz Rzepka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.