Samochody, które zjadły świat. Obrazy środków transportu w filmowych narracjach postapokaliptycznych

Andrzej Juszczyk

Streszczenie w języku polskim


Tematem artykułu jest motywy samochodu jako ważnego elementu świata przedstawionego w niektórych wizjach postapokaliptycznych. Filmowe przedstawienia ludzkiej społeczności po katastrofie często posługują się tym motywem, który nie tylko stanowi element przestrzeni, ale często jest włączony w akcję, wpływa na motywacje czy wreszcie pełni w nich funkcję symboliczną. Dzieje się tak w omawianych w artykule filmach postapokaliptycznych: seria Mad Max (reż. George Miller), Hell (reż. Tim Fehlbaum), Downstreem (reż. Simone Bartesaghi), Damnation Alley (reż. Jack Smigh), The Book of Eli (reż. Albert i Allan Hughes). Artykuł prezentuje analizę obrazu samochodu w filmach postapokaliptycznych (jego wyglądu zewnętrznego, użyteczności), celów podróży podejmowanych przez bohaterów oraz specyficznego związku między samochodami a ludźmi.


Słowa kluczowe


postapokalipsa; film drogi; kultura popularna; dystopia; samochód; posthumanizm; cyborg

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baudrillard J., Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 2005.

Berger J., After the End: Representations of Post-Apocalypse, Minneapolis 1999.

Cohan S., Rea Hark I., Introduction, [w:] eaedem, The Road Movie Book, pod red. S. Cohan, I. Rea

Hark, Londyn 1997.

Falconer D., “We don’t need to know the way Home”. The disappearance of the road in the Mad

Max trilogy, [w:] The Road Movie Book, pod red. S. Cohan, I. Rea Hark, Londyn 1997.

Jameson F., Postmodernizm, czyli logika kulturowa późnego kapitalizmu, przeł. M. Płaza, Kraków
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2016.34.2.47
Data publikacji: 2016-12-22 13:37:18
Data złożenia artykułu: 2016-07-07 18:48:19

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Andrzej Juszczyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.