Archeologiczne krajobrazy współczesności. Co z nas zostanie po apokalipsie?

Szymon Domagała

Streszczenie w języku polskim


W tekście opisano studium przypadku stanowisk archeologicznych związanych z XX i XXI wiekiem: opuszczonych wiosek łemkowskich. Wioski w Beskidzie Niskim są wystawione na działanie przyrody od przeszło 70 lat, mogą być więc traktowane jako krajobraz postapokaliptyczny w pełnym i dosłownym tego słowa znaczeniu. Poruszony został temat stanu zachowania różnych elementów kultury materialnej w kontekście pamięci krajobrazu oraz troski o dziedzictwo kulturowe. Na ich przykładzie autor prowadzi rozważania o możliwości włączenia archeologii do dyskusji o realiach światów postapokaliptycznych w literaturze, sztuce i mediach oraz o entropii współczesnej kultury materialnej.


Słowa kluczowe


postapokalipsa; archeologia współczesności; Łemkowie; pamięć krajobrazu; krajobraz kulturowy; Beskid Niski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Frąckowiak M., Kajda K., Kobiałka D., [na:] http://biografia.archeo.edu.pl/wp/2014/10/18/archeologia-i-ii-wojna-swiatowa-drzewa-z-rytami-jako-kultura-aterialna/ [data dostępu: 24.04.2016].

Grzesik W., Traczyk T., Wadas B., Beskid Niski od Komańczy do Wysowej, Warszawa 2012.

Kobyliński Z., Archeolog jako móca umrłych, [w:] Archeologia Hereditas nr 5, pod redakcją Z. Kobylińskiego

i J. Wysockiego, Warszawa–Zielona Góra 2015, s. 139–149.

Kobyliński Z., Krajobraz jako pamięć, [w:] Archeologia Hereditas nr 3, pod red. J. Wysockiego, Warszawa–Zielona Góra 2014, s. 12–22.

Miłosz C., Piosenka o końcu świata, [na:] http://wiersze.doktorzy.pl/piosenka.html [data dostępu: 30.05.2016].

Nabywaniec S., Łemkowszczyzna i Łemkowie w świetle badań i opinii, „Resovia Sacra. Studia Teologiczno-

Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej” 1995, t. 2.

Olszański T. A., Dawny i nowy świat Łemków. Czym była i czym jest Łemkowszczyzna, [w:] Beskid Niski. Przewodnik prawdziwego turysty, pod red. P. Lubońskiego, Pruszków 2012.

Piecuch A., Harkawy A., Jankowska-Harkawy M., Opuszczone wsie ziemi gorlickiej, Warszawa 2013.

Sabatowicz P., Wspomnienia Piotra Sabatowicza, [na:] http://www.sekowa.info/index.php?go=3&id2=33 [data dostępu: 24.04.2016].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2016.34.2.201
Data publikacji: 2016-12-22 13:37:29
Data złożenia artykułu: 2016-07-08 11:11:07

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Szymon Domagała

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.